Uzburts un raitā deju solī izdejots SDK “Draudzība” 45 gadu jubilejas pavasaris

Ik gadu maijā Talsu Tautas nama senioru deju kolektīvs “Draudzība” no dažādām Latvijas vietām aicina draugu kolektīvus uz koncertu “Talsi ziedonī”. Šogad ar lielu prieku, skanot kokles skaņām, zem Ūsiņa zīmes, 22.aprīlī Talsu tautas namā senioru deju kolektīvs “Draudzība” uzbūra 45. dzimšanas dienu. Uz svinībām ieradās 11 deju kolektīvi no dažādām – tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Draugu pulkā savā koncertā, jubilāri, kā arī viņu viesi, kopā 242 dejotāji, acīm priekā starojot, brunču rakstiem ņirbot, un deju kurpēm dimdinot, izdejoja 25 skaistas dejas.

Jubilāri ne tikai sev, bet arī skatītājiem un draugiem dāvāja nebeidzamu dejas prieku un lepnumu par savu zemi un savu pilsētu. Sabraukušajiem dejotājiem bija iespēja baudīt ne tikai “Draudzības“ viesmīlību, bet arī izmantot Gunta Baloža zināšanas un ekskursijas laikā iepazīties un priecāties par 9 pakalnu pilsētu savā 100 gada dienā! Koncerta otrā daļā kolektīvi un ciemiņi ļoti atraktīvos veidos sveica jubilārus, apspēlējot to gan ar deju, gan ar dziesmu.

Īpašu paldies un goda rakstu no Talsu Tautas nama par mērķtiecīgu, atbildīgu un nozīmīgu ieguldījumu deju tradīciju saglabāšanā un pilnveidē, sveicot senioru deju kolektīvu “Draudzība” 45. gadu jubilejā, saņēma deju kolektīva prezidents un vadītājas neatsverams palīgs Guntis Balodis, kolektīva “kases turētāja” un finanšu plānotāja Agrita Štrausa un deju kolektīva vadītāja, kura turpina saglabāt kolektīva tradīcijas no 2015. gada – Liene Konopacka. Kā, sveicot kolektīvu, teica Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas metodiķe Ina Jurkeviča – senioru dejotāju paaudze tautas un dejas tradīciju saglabāšanā ir kā paraugs jaunajiem dejotājiem!

Lielu paldies kolektīvs teica ilggadējai kolektīva vadītājai Jolantai Ozolai (vadītāja no 1998 .līdz 2013.gadam) un vadītājai Santai Prūsei, kura kolektīvu vadījusi divas sezonas no 2013. līdz 2015. gadam. Godināti tika arī bijušie kolektīva dalībnieki un dejotāju ģimenes par līdzi dzīvošanu un nenogurstošu atbalstu. Kolektīva mēģinājumi un repertuāra apgūšana nav iedomājama arī bez ilggadējās koncertmeistares Īras Vēberes ieguldījuma un atbalsta!

Lai arī jubileja nosvinēta un viesi aizvadīti, kolektīvs arī nākamajā, nozīmīgajā dziesmu un Deju svētku gadā gaidīs pie sevis kuplo draugu pulku un mīļos Talsiniekus uz koncertu “Talsi ziedonī”!