Afišu izvietošana Talsos

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā /Saistošie noteikumi Nr.31(17.10.2019.)/

47. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā, iesniedz Talsu novada pašvaldības iestādei Talsu tautas nams iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

48. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas un plakātus. Izņēmums ir tie afišu stabi un stendi, kuriem ir speciāli sludinājumiem paredzēta sadaļa – tajās atļauts izvietot preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas.

49. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

50. Afišas un plakātus pie afišu stabiem un stendiem tiesīgs izvietot un noņemt Talsu novada pašvaldības iestādes Talsu tautas nams pārstāvis.

51. Par afišu stabu un stendu apkopi un uzturēšanu atbild Talsu tautas nams sadarbībā ar Talsu pilsētas pārvaldi.

52. Reklāmas devējs par afišu un plakātu izvietošanu Talsu pilsētā veic nodevas maksājumus pašvaldības iestādei Talsu tautas nams.

Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā /Saistošie noteikumi Nr.17 (04.10.2016.)/

Saistošie noteikumi Nr. 17 “Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā”

16. Īslaicīgai reklāmai (afišām, plakātiem, preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmām), kuras tiek izvietotas uz Talsu novada pašvaldības afišu stabiem un stendiem, nodeva tiek noteikta 0,50 euro par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, 0,20 euro par katru nākamo diennakti.

17. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

Iesniegums par afišu izvietošanu pie Talsu novada pašvaldības afišu stabiem Talsu pilsētā:

IESNIEGUMS-par-afisu-izvietosanu_2021IESNIEGUMS-par-afisu-izvietosanu_Talsi (1)

Jautājumu gadījumā, par reklāmas izvietošanu uz Talsu pilsētas afišu stendiem, lūgums vērsties Talsu tautas namā.
Tālrunis uzziņām 29488242.