Talsu koru apriņķa skates rezultāti

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, 2017. gada martā un aprīlī notiek Latvijas koru skates.

2. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā pulcēja kora dziedātājus no visa Talsu apriņķa.

Talsu tautas nama senioru koris “Atbalss”, diriģente Astrīda Priekule ieguva I pakāpi

Sieviešu koris “Vaiva”, diriģente Lāsma Gorska, kormeistare Antra Strikaite ieguva I pakāpi

A grupas jaukto koru grupā – koris “Uz augšu”, diriģents Matīss Tučs, kormeistare Romuta Ozolniece ieguva II pakāpi

skates rezultāti