Sieviešu koris “Vaiva”

Kā Sauleskalna puķu pļavās rotājas vakara saule, tā Ķēniņkalna pakājē grezni rotājas sieviešu koris “Vaiva”. Kora skanējumu ar mīlestību kopj un veido diriģente Inese Ozoliņa un kormeistare Antra Strikaite.

Sieviešu koris “Vaiva” ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem Talsu koriem, kurā vienlaicīgi dzied kā mātes, tā meitas. Neskatoties uz dziedātāju nomaiņu, koris savās dziedātāju rindās vienmēr ir apvienojis skolnieces, studentes un dāmas jaunos, labākajos un cienījamos gados.
Kolektīvs savu darbību uzsāka kā jauktais koris 1947. gadā, bet sieviešu sastāvs tolaik koncertēja arī atsevišķi. 1967. gadā, beidzot pastāvēt jauktajam korim, izveidojās divi atsevišķi kolektīvi – sieviešu un vīru koris. No 2000. gada koris, kurš iepriekš bijis Talsu rajona patērētāju biedrības koris, nonāca Talsu Tautas nama paspārnē. Kora nosaukums “Vaiva” – radies 1979. gadā no senas teikas par meiteni Vaivu, kurā jauns Talsu kungs Gundedzis meklējis sev dzīvesbiedri no novadu labākajām dziedātājām, jo kura laba dziedātāja, tā tikusi darbiņos! Dzied Natanga, Sievalka, Mātra, Vaiva.

“Vaiva” piedalījusies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos no 1948. gada un ir daudzu skašu un konkursu laureāts.

Kopš 2011. gada “Vaiva” ir iedibinājusi tradīciju “Talsu apriņķa sieviešu koru saiets”, kur saulē tiek celta sieviešu koru daile un spēks vienkopus.

No 2014. gada ik pavasari tradicionāli tiek rīkots kora koncerts “Kur citur tādus ābeļziedus..”, kurā tiek iesaistīti dažādi sadraudzības kolektīvi.

Koris dziedājis Igaunijā, Lietuvā, Armēnijā, Polijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Austrijā, Norvēģijā.

Laika gaitā korim ir izveidojusies laba sadarbība ar komponistiem Raimondu Tigulu un Valdi Zilveri.

Kora devīze – “Viena par visām un visas par vienu!”

NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI

Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un starptautiskas nozīmes notikumu, kas sasauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības.

2023. gada XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki kora vēsturē ir jau astoņpadsmitie Dziesmu svētki! Šogad dziedājām jaunajā Mežaparka Lielajā estrādē Sidraba birzs.

Mūsu koris var lepoties ar augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem arī gadskārtējās koru skatēs. Un, tā šogad, 2023. gadā, mūsu Lielo dziesmu svētku 150. jubilejas zīmē, iegūstot vienīgo Augstāko pakāpi (45,44 punkti) Latvijas amatierkoru repertuāra pārbaudes skatē Talsu koru apriņķī, tikām izvirzītas dalībai XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku Koru konkursa finālā “Koru kari”.
Latvijas amatierkoru repertuāra pārbaudes skatēs sieviešu koru kategorijā kopā piedalījās 80 sieviešu kori, bet uz finālu tika izvirzīti tikai 11 labākie sieviešu kori!
Latvijas labāko amatierkoru finālsacensības norisinājās jaukto, vīru, sieviešu, kā arī senioru koru kategorijās. Dalībnieku sniegumu vērtēja starptautiska žūrija. Tradicionāli finālkonkursa rezultāti tika paziņoti uzreiz pēc sacensībām, klātesot visiem dalībniekiem un raisot neaizmirstamas emocijas.
Sīvā konkurencē rezultātā esam 7. labākais sieviešu koris Latvijā! Esam patiesi gandarītas par ieguldīto darbu un sasniegto novērtējumu!

2022. gada 9. aprīlī koris svinēja savu 75 gadu jubileju koncertā “Dziesmas pāri pilsētai”. Par koncertu koris Talsu novada rīkotajā ceremonijā “Gada laiki”, kurā tika godalgoti 2022. gada sasniegumi kultūrā un sportā, saņēma apbalvojumu un nomināciju “Gada kultūras pasākums”, par ko ir liels prieks un pagodinājums, jo goda nosaukumu “Gada kultūras pasākums” piešķir par Talsu novadam nozīmīga, radoša un kvalitatīva pasākuma rīkošanu.

2018. gadā “Vaiva” piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Mums bija tas gods pārstāvēt Talsu pilsētu Dziesmu svētku Koru karu pusfinālā, jo Talsu novada koru apriņķa koru skatē ieguvām vienīgo Augstāko pakāpi (45 punkti) un 86 sieviešu koru konkurencē izcīnījām tiesības piedalīties Dziesmu svētku Koru karu pusfinālā, kurā piedalījās tikai 16 labākie sieviešu kori Latvijā. Pusfinālā bijām vienpadsmitās.

2017. gadā no 16.-23. jūlijam Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās notika 3. Eiropas koru olimpiāde un Nāciju Grand Prix Rīga 2017. Talsu Tautas nama sieviešu koris “Vaiva” (diriģente Lāsma Gorska, kormeistare Antra Strikaite, koncertmeistare Ilze Vaice) mērojās spēkiem ar citiem Eiropas koriem un atklātajā koru kārtā ieguva Zelta diplomu un tālāku ceļazīmi uz Čempionu kārtu, kurā izcīnījām SUDRABA medaļu.

2016. gada februārī koris piedalījās 2. Starptautiskajā koru festivālā un lietuviešu mūzikas partriarha Juozas Naujalis konkursā Kauņā, Lietuvā (2nd International Choir Festival and Competition of Lithuanian Music Patriarch Juozas Naujalis), iegūstot ZELTA DIPLOMU un augsto GRAND PRIX novērtējumu. Saņēmām arī balvu par labāko lietuviešu obligātās dziesmas “Miškas ūžia” interpretāciju.

“VAIVA” TIEKAS TREŠDIENĀS PLKST. 18.00

Kontakti:

www.facebook.com/koris.vaiva

E-pasts – vaivatalsos@inbox.lv

Diriģente – Inese Ozoliņa, tālr. nr.: + 371 26 526 524

Kormeistare – Antra Strikaite, tālr. nr.: +371 26 667 659

Koncertmeistare – Dace Zaure, tālr.nr.: +371 26 491 656