Kontakti

Direktore – Elza Rozentāle, 25783787

Direktora vietnieks saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos – Uldis Putniņš, 26551700

Dežurants, kase – 29488242

Sekretāre, lietvede – Jolanta Pētersone, 25529175

Kultūras projektu vadītāja –

Sintija Vīdava, 25500507

Amatiermākslas kolektīvu Kultūras projektu vadītāja –

Ieva Simanoviča, 28613842

Metodiskā nodaļa, speciāliste kultūras jomā

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 26549420, andris.leja@talsi.lv

Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Talsu Kultūras centrs
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Banka: A/S „SEB Banka”
Konts: LV49UNLA0028700130033
Kods: UNLALV2X