Kontakti

Direktore –  Dace Obodovska, 29333948, dace.obodovska@talsi.lv

Direktora vietnieks saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos – Uldis Putniņš, 26551700

Dežurants, kase – 29488242

Sekretāre, lietvede –  Liene Bērziņa, 26106959; tautasnams@talsi.lv

Pasākumu producente – Gundega Lūse, 27842064, gundega.luse@talsi.lv

Pasākumu producente – Līva Maķe, 22345998, liva.make@talsi.lv

Amatiermākslas producente – Līva Karlsone, 26158424, liva.karlsone@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Tehniskais darbinieks – Andis Bajārs

Tehniskais darbinieks – Kārlis Dreimanis

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 26549420, andris.leja@talsi.lv

Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Talsu Tautas nams
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Banka: A/S „SEB Banka”
Konts: LV49UNLA0028700130033
Kods: UNLALV2X