K. Valdemāra Talsu teātris

Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris savus gadus skaita no 1959. gada 19. janvāra, kad tika piešķirts Tautas teātra tituls un izvēlēts teātra nosaukums.

Šobrīd kolektīvā darbojas 18 dalībnieki, katru gadu gan sastāvs nedaudz mainās. Savā repertuārā teātris izvēlas dažādu autoru darbus. Galvenais nosacījums – tam jābūt dramaturģiski kvalitatīvam darbam. Teātris piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos, taču par galveno uzdevumu uzskatām izrāžu iestudēšanu.

K. Valdemāra Talsu teātris joprojām turpina savulaik Talsu Tautas teātra uzsākto darbību, kā arī ir visa atstātā mantojuma pārņēmēji visā tā 60 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā.

2014. gadā tika izdota grāmata “Sirds uz rampas”, kurā ir izlasāma mūsu kolektīva vēsture.

Teātris joprojām iestudē izrādes un ar labiem rezultātiem piedalās novada, reģiona un arī valsts līmeņa skatēs. Kā kolektīva lielāko sasniegumu pēdējo gadu laikā uzskatām Latvijas amatierteātru iestudējumu skates “Gada izrāde” laureāta titulu, ko ieguvām ar A.Vampilova lugas “Vasaras rītā” iestudējumu.

2023.-2024. gada sezonā par aktuālāko un pieprasītāko iestudējumu kļuvis “Gadījums ar metranpāžu” pēc A.Vampilova lugas motīviem. Šī izrāde neierastā veidā – gan aktieriem, gan skatītājiem atrodoties uz skatuves, tikusi vairākkārt rādīta Talsu Tautas namā, arī Virbu Kultūras namā, Stendes Kultūras namā, Pastendes Kultūras namā u.c.

Joprojām gaidām savā kolektīvā jaunus dalībniekus, jo dzīve ievieš savas korekcijas, tāpēc dalībnieki nāk un iet.

K.VALDEMĀRA TALSU TEĀTRIS TIEKAS OTRDIENĀS VAI CETURTDIENĀS PLKST. 19.00

Kontakti:

www.facebook.com/talsuteatris

Vadītāja – Jolanta Skujeniece, tālr.nr.: +371 29 135 157