Informācija Talsu Tautas nama apmeklētājiem

Mīļie Talsu Tautas nama apmeklētāji! ☺️
Vēlamies informēt, ka līdz 6.aprīlim esam apmeklētājiem slēgti un tiek atcelti vai pārcelti Talsu Tautas namā notiekošie un organizētie publiskie pasākumi.
Aicinām sekot līdz turpmākajai informācijai.
Vēlam stipru veselību un ceram uz drīzu tikšanos klātienē!💛