Iespēja satikt domubiedrus, piepildīt savu ikdienu ar pozitīvām emocijām un stiprināt piederības izjūtu savai pilsētai!

Amatiermāksla sevī ietver cilvēkiem tik ļoti nepieciešamos izpausmes veidus – mūziku, mākslu, literatūru, teātri, vēsturi, tradīcijas un daudz ko citu, bez kā mūsu ikdiena nav iedomājama. Caur amatiermākslu var satikt domubiedrus, piepildīt savu ikdienu ar pozitīvām emocijām un stiprināt piederības izjūtu savai pilsētai.

Talsu Tautas namā darbojas 19 kolektīvi, ar kuriem lepojamies. Viens no Latvijas labākajiem orķestriem – pūtēju orķestris “Talsi” arī nākamajā sezonā iestudēs Ziemassvētku programmu, populārās mūzikas programmu, kā arī orķestru skates programmu un priecēs skatītājus un klausītājus dažādos pasākumos un svētkos.

Tautas namā darbojas 4 lieliski deju kolektīvi – atraktīvais jauniešu deju kolektīvs “Delveri”, kuri ne tikai labi dejo, bet arī darbojas kā komanda ,veidojot dažādus pasākumus gan sev, gan citiem. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Talsu Kurši”, kurš šogad skatē ieguva Augstāko pakāpi un jaunajā sezonā svinēs 40. gadu jubileju. Senioru deju kolektīvs “Draudzība” attaisno savu nosaukumu, viņiem ir daudz sadraudzības koncertu ar citiem kolektīviem un šovasar viesojās ar savu deju programmu Horvātijā. Ar lieliski organizētiem deju pasākumiem savu darbību jaunajā sezonā turpinās balles deju klubs “Tango”, kurā aicināts ikviens deju pāris.

Arī tie, kuri vēlas dziedāt var rast iespēju iesaistīties kādā no Tautas nama koriem. Sieviešu koris “Vaiva” jaunajā sezonā piedalīsies koncertos gan Latvijā, gan tālākās zemēs kā arī X sieviešu koru saietā, kas šogad notiks Talsos. Jauktais koris “Uz augšu” pagājušajā sezonā sagatavoja kora vokālo improvizācijas seansu, kas Latvijā ir inovatīva metode. Arī jaunajā sezonā koris noteikti pārsteigs ar radošu dziedājumu un aicinām visus apmeklēt kora jubilejas koncertu. Koris “Atbalss” ir lielisks kolektīvs dziedošajiem senioriem, kuri kopā koncertē, svin svētkus un piedalās dažādos pasākumos.

Kr. Valdemāra Talsu teātris pagājušajā sezonā ieguva Austāko pakāpi novada skatē un tika izvirzīts uz Latvijas amatierteātru iestudējumu skati “Gada izrāde 2019” arī jaunā sezona solās būt tikpat kvalitatīva.

Tautas muzikanti “Tals’ trimiš’” un folkloras kopa “Talsi” ir tautu tradīciju kopēji, kas iedvesmo un, caur dažādiem gadskārtu pasākumiem iepazīstina ar latviešu tautas folkloru vietējos iedzīvotājus, piedalās gan novada, gan Latvijas folkloras pasākumos.

Talsu fotoklubs pagājušajā gadā aizsāka semināru ciklu, kurā ikviens interesents varēja papildināt zināšanas foto mākslā pie dažādiem jomas profesionāļiem. Arī jaunajā sezonā mūsu Fotoklubam būs gan jaunas izstādes, gan tiks turpināts semināru cikls.

Savu mājvietu Talsu Tautas namā rod modes deju studija “Elfas”, tās dalībniecēm ir labi sasniegumi gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Talsu Tautas namā ir iespēja arī “zumbot” – tā ir lieliska iespēja apvienot sportu un dejas.

Radošās sētas darbnīcās ikdienā sastopamas mūsu audēju kopas “Talse” audējas, kuras ir apbrīnojamas savā izdomā un radošajā pieejā savos darbos. Pagājušajā gadā audējas realizēja projektu “Baltā galdauta aušana”, kurā iesaistīja bijušo Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni, mūziķus Raimondu Tigulu, Intaru Busuli, dzejnieci Maiju Laukmani u.c. sabiedrībā zināmas personības. Noteikti nākamais gads būs tikpat radošs, jo oriģinālu ideju viņām netrūkst.

Ādas apstrādes darbnīcā “Stonehill” ikviens ikdienā var iegādāties kvalitatīvus ādas izstrādājumus un satikt pašus meistarus. Radošajā darbnīcā “Patrepe” ir sastopamas Talsu mākslinieces, kuras organizē gan izglītojošus pasākumus, gan radošās darbnīcas un apmeklētājiem ir iespēja iegādāties skaistus oriģinālus darbus.

Ceturtdienas mākslas mīļu kopa ir lieliska iespēja ikvienam, kurš glezno vai vēlas to darīt, atrast savus domubiedrus un attīstīt savas prasmes. Kopa veido savas izstādes, plenērus un dažādus citus pasākumus.

Tautas lietišķās mākslas studija “Dzīpars” dalībnieces ir Latvijā zināmas kā smalku un kvalitatīvu rokdarbu darinātājas. Viņas arī vada starptautiskas meistarklases par sieviešu pirkstaiņu adīšanu un citu smalku rokdarbu veidošanu.

Ir tik daudz iespēju attīstīt savus talantus un prasmes, kā arī satikt cilvēkus ar kopīgām interesēm mūsu Talsos! Tāpēc nepalaidiet garām sezonas sākumu un jauno dalībnieku uzņemšanu (laikus skatīt attēlā) Talsu Tautas nama amatiermākslas kolektīvos!