Folkloras kopa “Talsi”

Mēs visi no kaut kurienes esam nākuši un kaut kur mēs arī ejam. Katram šis ceļš ir savādāks. Tomēr katram cilvēkam ir vecāki, vecvecāki – senči. Katrs arī vairāk vai mazāk izmantojam to, ko mūsu senči mums ir mācījuši. Cits dienu ātrajā skrējienā nekā cita neredz, kā rīts, vakars, vakars, rīts. Citam tomēr ir svarīgi apjaust sevi kā pasaules daļu – redzēt sev apkārt kaut ko vairāk, kā tikai ikdienas rutīnu. Tie tad arī ir tie dullie, uz kā turas pasaule. Viens ir atdevis visu savu dzīvi sportam, otrs – makšķerēšanai, trešais – … Ir tāda ļaužu grupa, kas kopj un spodrina tautas gara mantas – senos amatus, seno muzicēšanu, seno dziedāšanu.

Tā 1990. gadā izveidojās folkloras kopa “Talsi”. Kolektīvā dzied visu paaudžu cilvēki – sākot no vecvecākiem, vecākiem un arī pašiem jaunākajiem. Kopā izbaudām senos svētkus, kuplinām dažādus pasākumus gan Talsu novadā, gan citos Latvijas novados, arī Rīgā, Ventspilī, Liepājā – visur tur, kur esam aicināti un gaidīti. Arī Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā, Anglijā, Ungārijā, Holandē, Briselē. No 2003. gada folkloras kopu vada Lija Dunska.

Katrā cilvēkā, katrā ģimenē un līdz ar to visā tautā notiek nepārtraukta attīstība, pārveidošanās un jaunrade. Dzīvē notiek nepārtraukta cīņa starp labo un ļauno, starp tikumu un netikumu, starp cilvēciski krietno un zemisko, nelietīgo, aplamo. Un tāpēc katram jāmeklē piemērs sevis pārbaudīšanai un pareizā dzīves ceļa izvēlei. No paaudzes uz paaudzi ir jānodod tālāk īstais vērtību mērs. Tas lietojams atbilstoši katra laikmeta īpašai vērtību skalai, bet, kopsaucēju tomēr saglabājot vienotu un nemainīgu.

Apzinot pasauli sev apkārt, izprotot likumsakarības, cilvēkam ir vieglāk atrast savu vietu pasaulē. Ieraugot savu vietu dabā, vieglāk izprast to, ko mēs saucam par folkloru jeb savas kultūras mantojumu. Ar gudrību lietots, šis mantojums iegūst vērtību un savu nozīmi šodien.

FOLKLORAS KOPA “TALSI” TIEKAS PIRMDIENĀS PLKST. 19.00.

Kontakti:

Vadītāja – Lija Dunska, tālr.nr.: +371 29 493 691