4.maijā plkst.11:00 tiešsaistes sarunas un mūzika “Paldies par baltiem darbiem”

Ir svarīgi pateikt paldies, tiem, kuri ik dienas pavada ar Talsu saulīti sirdī, tiem, kuru darbi, sasniegumi un entuziasms iedvesmo gaišām domām un darbiem arī citus!

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā, 4.maijā, plkst.11:00 aicinām  pievienoties Facebook tiešsaistes sarunām un mūzikai “Paldies par baltiem darbiem”.

Pasākumu atklāsim ar Talsu novada domes priekšsēdētājas Sandras Pētersones un Talsu pilsētas pārvaldnieka Ģirta Kalnbirzes sarunām par Latviju, Talsiem un tās cilvēkiem.

Tiešraidē godināsim un leposimies ar deviņiem talsiniekiem, brīnišķīgiem cilvēkiem un Talsu novada Goda balvu saņēmējiem:

  • Sanitu Ziediņu – Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” mentori;
  • Aivaru Pekmanu – sporta speciālistu un treneri;
  • Lilitu Zēbergu – latviešu valodas un literatūras skolotāju un bijušā Talsu rajona latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāju;
  • Ivetu Jurkeviču – Sociālā dienesta Higēnas pakalpojumu centra pārzini;
  • Jāni Baltaču – SIA “Talsu namsaimnieks” sētnieku
  • Daci Sidru – Talsu pamatskolas sākumskolas skolotāju
  • Pēteri Nartišu – kinoteātra “Auseklis” kinomehāniķi
  • Aivaru Lakstīgalu – Talsu pamatskolas sporta skolotāju
  • Janu Biezo – dūlu, zīdīšanas konsultanti, atbalsta personu un brīvprātīgā darba veicēju.

Viesus uzņems un sarunas vadīs Talsu Tautas nama Ķēniņmeita Dace Obodovska.

Muzikālie sveicieni no Baibas Bites, Artūra Liepiņa, Megijas Kristas Strautmanes, Kristapa Solovjova, Nikolasa Mūrnieka, Baibas Veismanes-Rezongas un Interešu izglītības iestādes “Dziesmu skola” solistēm, “Stīgu trio” – Ievas Hermanes, Andas Kostandas, Līgas Balgas.

 

Svinēsim svētkus kopā!

Informējam, ka gatavojoties tiešraidei un tās laikā tiks ievēroti epidemioloģiskās drošības pasākumi.