26. novembrī plkst. 14.00 senioru koru koncerts “Ar dziesmām krāsosim pasauli”

Aicinām uz skaistu senioru koru sadraudzības koncertu, kurā viesus uzņem mūsu senioru koris “Atbalss”

Koncerta viesi:

Mārupes novada senioru sieviešu koris “Noktirne”, diriģente Ilga Bērziņa

Bauskas kultūras centra senioru jauktais koris “Sarma”, diriģente Daina Ārmane

Madonas pilsētas senioru jauktais koris “Mantojums”, diriģente Ināra Stepāne

Bezmaksas pasākums