22.jūnijā “Līgo, mani Talsi, līgo!”

Talsu Tirgū:

No plkst. 7.00 līdz 13.00 mājražotāju, amatnieku  un stādu tirgus.

Plkst. 11:00 Čigānmeitas no grupas “RADA” ar karstasinīgu programmu “Jāņu nakts kaisle dejā un dziesmā”

Latvijas Lauksaimniecības muzeja izstāde “Par pienu, svaru un mēriem”

 

Pilsētas laukumā:

No plkst. 10.00 līdz 15.00 mājražotāju un amatnieku Līgo tirgus, kurā būs iespējams iegādāties Jāņu zāles stipram garam, labumus, ko celt galdā un skaistu dāvanu pašai Līgai.

Plkst. 12.00 Ielīgošanas koncerts kopā ar grupu “Zaļā Galma Kapella”.

Līgo meitas, līgo puiši, līgo visi Talsinieki

BEZMAKSAS PASĀKUMS