ATCELTS!15.novembrī plkst.15:00 Talsu Tautas namā svinīgs pasākums “Mēs esam tāda tauta – saulītei piederoša”

 

Mums, talsiniekiem, ir divas saules – tā, kas aust un riet pie debesu juma un tā, kas nemainīgi cauri laiku laikiem redzama Talsu villaiņu stūros. Mēs, talsinieki, esam ar sauli sirdī – gan ar domu gaišumu, gan ar sirds siltumu.

15.novembrī plkst.15:00 Talsu Tautas namā aicinām būt kopā svinīgā pasākumā “Mēs esam tāda tauta – saulītei piederoša”, kas veltīts Latvijas Republikas Proklamēšanas 102.gadadienai.

Sirsnīgā gaisotnē godināsim pilsētas darbīgākos ļaudis, talsiniekus – Talsu novada Goda balvu ieguvējus, baudīsim sirdi sildošu mūziku Laura Amantova džeza kvarteta un Rūtas Dūdumas izpildījumā.

Ieeja pasākumā ar ielūgumiem un ieejas kartēm. Ieejas kartes var saņemt bez maksas Talsu Tautas namā.

Maijas Laukmanes vārdiem, sakām: “neviena ēna mūs nevar apstādināt ceļā uz sauli. tas ir droši.”, tāpēc tiekamies 15.novembrī Talsu Tautas namā!