11.novembrī no plkst. 17.00 līdz plkst 21.00 kopīgi veidots Lāčplēša dienas “Gaismas ceļš” pie pieminekļa “Koklētājs”

Lāčplēša dienas “Gaismas ceļš”!

Saistībā ar valstī noteiktajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojumiem tradicionālais Lāčplēša dienai veltītais gājiens ar skolēnu piedalīšanos un svētku uzrunām nenotiks. Šogad cieņu Latvijas brīvības cīnītājiem izrādīsim citā veidā – visi kopā, taču katrs atsevišķi.

Pieminot vēstures notikumus, aicinām ikvienu piedalīties kopīgā “Gaismas ceļa” veidošanā pie pieminekļa “Koklētājs” laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00, noliekot svecīti vai lāpu.

Būsim uzmanīgi un līdzatbildīgi, ievērojot 2 metru distanci vienam no otra un citus aktuālos veselības drošības noteikumus!

Iedegsim svecītes arī  savos namu logos, lai pateiktos visiem tiem, kas sevi nežēloja tālajā pagātnē, lai cīnītos par brīvu Latviju.

Par stipru Latviju!