Vidējās paaudzes deju kolektīvs “TALSU KURŠI” Indijas vēstniecībā Latvijā

Šī gada augustā VPDK “Talsu Kurši” (mākslinieciskā vadītāja Lita Freimane) tika uzaicināts piedalīties svinīgā uzņemšanā – Indijas Neatkarības 70. gadadienas jubilejas pasākumā Latviešu biedrības namā Rīgā, kuru organizē Indijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar Indijas-Latvijas Tirdzniecības kameru. Pasākums arīdzan tika veltīts Indijas vēstnieces Latvijā A.God. Banashri Bose Harrison k-dzes atvadām, noslēdzoties termiņam amatā.

Svinīgajā pasākumā piedalījās un priekšnesumus vēroja augsta līmeņa Indijas un Latvijas valstu amatpersonas, ekselences un goda viesi.

god-indijas-vestniece

A.God. Indijas vēstnieces k-dze un ekselences

viesi

Indijas Neatkarības dienas 70. jubilejas pasākuma godājamie viesi

Atzīmējot zīmīgo 70 gadu Indijas valsts Neatkarības gadadienu, priekšnesumus viesiem dāvāja košais Indijas tautas dziesmu un deju kolektīvs KALBELIA, kā arī latviešu vidējās paaudzes deju kolektīvs TALSU KURŠI, izdejojot “Dievs man deva maizes zemi” (Taigas Ludboržas horeogrāfija), “Visam cauri iet” (Jāņa Purviņa horeogrāfija) un “Talsu puses trejdanči” (Litas Freimanes horeogrāfija).

Priekšnesumi KALBELIA izpildījumā:

kalbelia1

 

kalbelia3

 

kalbelia4

VPDK “Talsu Kurši” sniegums:

kursi2

 

kursi3

 

kursi5

Tautu draudzības foto jubilejas pasākuma noslēgumā

kalbelia-kursiIndijas vēstniecības Latvijā vārdā Indijas-Latvijas Tirdzniecības kameras prezidents God. Kartik Desai k-gs sirsnīgi pateicas VPDK “Talsu Kurši” par krāšņo priekšnesumu, kas bija brīnišķīgs savienojums Indijas tautas deju grupas KALBELIA un latviešu tautas dejas VPDK “Talsu Kurši” izpildījumā. Atzinīgus vārdus un atsauksmes savā elektroniskajā vietnē min arī Saeimas deputāts Atis Lejiņš.

http://www.lejins.lv/2016/09/14/dejo-indija-dejo-latvija/