Tautas nams šodien

MĒS – ŠODIEN
Talsu tautas nams ir vislielākā Talsu novada kultūras iestāde – mūsdienīga, radoša un rosīga.

Nams atvērts no 9.00 līdz vēlam vakaram darba dienās, kad mēģinājumi notiek tā paspārnē mītošajiem amatiermākslas kolektīviem:

Talsu pūtēju orķestrim
Tautas lietišķās mākslas studijai „Dzīpars”
Jauktajam korim „Uz augšu”
Talsu fotoklubam
Senioru mūsdienu deju klubam „ Talsu Tango”
Sieviešu korim „Vaiva”
Senioru deju kolektīvam „Draudzība”
Senioru korim „Atbalss”
Tautas mūzikas ansamblim „Tals’ trimiš”
K. Valdemāra Talsu teātrim
Folkloras kopai „Talsi”
Audēju kopai “Talse”
Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Talsu kurši”,
Ceturtdienas mākslas mīļu kopa
Mūsdienu deju studijai “Elfas”
Mūsdienu deju studijai “StarMix”

Savukārt nedēļas nogalēs pilsētniekiem un novada iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt viesmākslinieku koncertus, izrādes, kā arī piedalīties Talsu tautas nama rīkotajos pasākumos.

Talsu tautas namā vienmēr ir iespēja aplūkot izstādes un iegādāties biļetes uz visā Latvijā notiekošajiem kultūras pasākumiem.

Talsu tautas nams sadarbībā ar radošajiem novada ļaudīm, veido un vada lielākos Talsu pilsētas pasākumus:

Talsu pilsētas svētkus,
Dižmāras gadatirgu,
Latvijas Neatkarības dienas svinības u.c.

Talsu Tautas nams ir kā atbalsta punkts gan Talsu pilsētas, gan novada pašdarbniekiem un kultūras cilvēkiem.

Darbinieku komanda – mēs esam radoši, atvērti un pozitīvi. Mūsu dienas paiet, gatavojot svētkus Jums – meklējot, sarunājot, pierunājot, radot, domājot, rēķinot, atbalstot, mēģinot un svinot.

Talsu Kultrūras centra NOLIKUMS 

Talsu novada pašvaldības iestādes “Talsu Kultūras centrs” struktūrvienības Metodiskā nodaļa NOLIKUMS

Kaspars_Porins_IMG_6567

Talsu tautas nama foajē

Kaspars_Porins_IMG_6571

Talsu tautas nama foajē

Kaspars_Porins_IMG_6573

Talsu tūrisma un informācijas centrs

Kaspars_Porins_IMG_6565

Foajē pie Lielās zāles

zale

Lielā zāle

Kaspars_Porins_IMG_6596

Mākslinieku telpas

Kaspars_Porins_IMG_6577

Radošā sēta

Kaspars_Porins_IMG_6591

Audēju telpa

Kaspars_Porins_IMG_6582

Talsu fotokluba telpa

Kaspars_Porins_IMG_6585

“Gleznotāju” telpa

Kaspars_Porins_IMG_6580

“Dzīpara” telpa

Kaspars_Porins_IMG_6561

Tornīša zāle