Darbinieki

Vadītāja –  Dace Obodovska, 29333948, dace.obodovska@talsi.lv

Vadītāja vietniece – Lolita Neilande-Frīdenberga, 28656927, lolita.neilande@talsi.lv

Dežurants, kase 29488242

Administratore, t.sk. amatiermākslas kolektīvu darbības koordinācija – Tija Teibe, 26106959, 20256980; tautasnams@talsi.lv

Pasākumu producents, t.sk. komercpasākumu un izstāžu organizēšana – Gundega Lūse, 27842064, gundega.luse@talsi.lv

Vecākais saimniecības pārzinis – Vilnis Donis, 26536652, vilnis.donis@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 26549420, andris.leja@talsi.lv