Darbinieki

Vadītāja – Ieva Brūna, 26156970, ieva.bruna@talsi.lv

Vadītāja vietniece – Lolita Neilande-Frīdenberga, 28656927, lolita.neilande@talsi.lv

Dežurants, kase 29488242

Administratore – Tija Teibe, 26106959, tautasnams@talsi.lv

Komercpasākumu producents – Guna Bērziņa, 29442113, guna.berzina@talsi.lv

Pasākumu producents – Gundega Lūse, 27842064, gundega.luse@talsi.lv

Amatiermākslas producents – Zane Ziemele, 20256980, zane.ziemele@talsi.lv

Vecākais saimniecības pārzinis – Vilnis Donis, 26536652, vilnis.donis@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 27573314, andris.leja@talsi.lv