Afišu izvietošana Talsos

Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā /Saistošie noteikumi Nr.16 (04.10.2016.)/

Saistošie noteikumi Nr. 16 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā”

46. Persona, kura vēlas izvietot afišas vai plakātus pie Pašvaldības afišu stabiem un stendiem Talsu pilsētā, iesniedz Talsu novada pašvaldības iestādei “Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs” struktūrvienībai “Talsu tautas nams” iesniegumu, kurā ietver šādas ziņas: iesniedzēja vārds, uzvārds, afišas izvietošanas laika posms, izmērs, daudzums un izvietošanas vietas.

47. Uz afišu stabiem un stendiem atļauts eksponēt tikai afišas un plakātus. Izņēmums ir tie afišu stabi un stendi, kuriem ir speciāli sludinājumiem paredzēta sadaļa – tajās atļauts izvietot preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmas.

48. Vienu un to pašu reklāmu reklāmas devējs uz afišu stabiem un stendiem nedrīkst izvietot vairākos eksemplāros – uz afišu staba vai stenda vienlaikus drīkst atrasties viens reklāmas devēja materiāls.

49. Afišas, plakātus un citas reklāmas drīkst izvietot tikai pēc aprēķinātās pašvaldības nodevas samaksas.

50. Afišas un plakātus pie afišu stabiem un stendiem tiesīgs izvietot un noņemt Talsu novada pašvaldības iestādes “Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centrs” struktūrvienības “Talsu tautas nams” pārstāvis.

Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā /Saistošie noteikumi Nr.17 (04.10.2016.)/

Saistošie noteikumi Nr. 17 “Pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Talsu novadā”

16. Īslaicīgai reklāmai (afišām, plakātiem, preču, cenu atlaižu, pakalpojumu, pakalpojumu sniegšanas vietu reklāmām), kuras tiek izvietotas uz Talsu novada pašvaldības afišu stabiem un stendiem, nodeva tiek noteikta 0,50 euro par vienu eksemplāru pirmajā diennaktī, 0,20 euro par katru nākamo diennakti.

17. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas. Pašvaldības nodeva par reklāmas izvietošanu ieskaitāma pašvaldības budžetā.

Iesniegums par afišu izvietošanu pie Talsu novada pašvaldības afišu stabiem Talsu pilsētā:

IESNIEGUMS-par-afisu-izvietosanu (1)

Jautājumu gadījumā, par reklāmas izvietošanu uz Talsu pilsētas afišu stendiem, lūgums vērsties Talsu tautas namā.
Tālrunis uzziņām 29488242.