Tautas muzikantu ansamblis “Tals’ trimiš”

Deja ir kustība un kustību ir dzīvības pamatīpašība. Viss, kas ir dzīvs – kustas. Tomēr deja nav parasta kustība, tā ir neikdienišķa, ritmiska kustība, kas izceļ un spilgtina, stilizē un kariķē, paplašina un pārveido ikdienā redzamās un praktizējamās kustības.

Tradicionālās dejas, danči, etnogrāfiskās dejas, folkloras dejas, tautas dejas – kā tik nenosauksi, bet šodien daudzi cilvēki šīs dejas ir ļoti iemīļojuši un labprāt pavada laiku, muzikantu pavadījumā dancojot. Šīs dejas var vērtēt pēc sajūtām un emocijām, kādas rodas tās dejojot. Tās ir vienkāršas, dabiskas kustības. Brīva un demokrātiska atmosfēra, kas valda šādos danču sarīkojumos, tās raksturo. Šeit soļu dažādība no vienkāršākajiem teciņus soļiem līdz polkai spēj vienot jaunu un vecu. Katrai dejai ir savs raksts, taču nonākšanas ceļš līdz tam ir katram savs un galu galā raksts veidojās katram savs. Šobrīd Latvijā danču klubu skaits ir ievērojami palielinājies un palielinās vēl joprojām.

Un, ja ir dancotāji, vajadzīgi arī muzikanti. Tā 2008. gadā uz folkloras kopās bāzes izveidojas atsevišķa vienība, kas sevi dēvē kā danču muzikantus, vai arī tautas muzikantus, un iegūst nosaukumu “Tals’ trimiš”. Šo gadu laikā jau pabūts ļoti daudzās vietās gan Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē, pat Briselē. Vadītāja Lija Dunska un vēl pieci muzikanti ir patiesi priecīgi par iespēju kuplināt svētkus un izbaudīt seno danču burvību.

“TALS’ TRIMIŠ” TIEKAS CETURTDIENĀS PLKST. 19.00

Kontakti:

Lija Dunska, tālr.nr.: +371 29 493 691