Sieviešu koris „Vaiva”

 

 

Mēģinājumi: trešdienās plkst. 18.00 – 21.00

Kontakti:

https://www.facebook.com/koris.vaiva

E-pasts – vaivatalsos@inbox.lv

Diriģente – Inese Ozoliņa

Koncertmeistars – Andris Mucenieks

Kormeistare – Antra Strikaite tālr.nr.: +37126667659, e-pasta adrese: antra_strikaite@inbox.lv

Sieviešu koris „Vaiva” ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem Talsu koriem, kur vienlaicīgi šobrīd dzied kā mātes, tā meitas. Kolektīvs savu darbību uzsāka kā jauktais koris 1947.gadā, bet sieviešu sastāvs tolaik koncertē arī atsevišķi. 1967. gadā beidzot pastāvēt jauktajam korim, izveidojās divi atsevišķi kolektīvi – sieviešu un vīru koris.
No 2000.gada koris, kurš iepriekš bijis Talsu rajona patērētāju biedrības koris, nonāk Talsu Tautas nama paspārnē. Kora nosaukums „Vaiva” – ir no 1979.gada, un tas radies no senas teikas par meiteni Vaivu, kad jaunais Talsu kungs Gundedzis meklē sev dzīvesbiedri no novadu labākajām dziedātājām, jo kura laba dziedātāja, tā tikusi darbiņos! Dzied Natanga, Sievalka, Mātra, Vaiva.
Ir dziedāts Igaunijā, Lietuvā, Armēnijā, Polijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā, Austrijā, Norvēģijā. „Vaiva” piedalījusies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos no 1948.gada (daudzu skašu laureāts).
2011.gadā „Vaiva” iedibināja tradīciju „Talsu apriņķa sieviešu koru saiets”, kur saulē tiek celta sieviešu koru daile un spēks vienkopus.
No 2014.gada ik pavasari tiek rīkots koncerts „Kur citur tādus ābeļziedus..”, kurā tiek iesaistīti dažādi sadraudzības kolektīvi.
Kora devīze – “Viena par visām un visas par vienu!”

NOZĪMĪGĀKIE SASNIEGUMI

Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un  starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno dažādas paaudzes un tautības. Un arī sieviešu koris „VAIVA” bija viens no 3 421 amatiermākslas kolektīviem un viens no 427 koriem ar 16 500 kora dziedātājiem, 2018. gadā no 30.jūnija līdz 8.jūlijam piedalījās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā. Koris var lepoties ar augstiem mākslinieciskiem sasniegumiem gadskārtējās koru skatēs, un arī šogad, iegūstot vienīgo Augstāko pakāpi (45 punkti) Talsu novada koru apriņķī un 86 sieviešu koru konkurencē izcīna tiesības piedalīties Dziesmu svētku Koru karu pusfinālā, kurā piedalās tikai 16 labākie sieviešu kori.
Rezultātā esam 11. labākais sieviešu koris Latvijā!
2017.gada 16.-23. jūlijā Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās notika 3. Eiropas koru olimpiāde un Nāciju Grand Prix Rīga 2017. Talsu tautas nama sieviešu koris “Vaiva”, diriģente Lāsma Gorska, kormeistare Antra Strikaite, koncertmeistare Ilze Vaice mērojās spēkiem ar citiem Eiropas koriem un atklātajā koru kārtā ieguva Zelta diplomu un tālāku ceļazīmi uz Čempionu kārtu, kurā izcīnīja SUDRABA medaļu.
2016.gada februārī koris piedalās 2.Starptautiskajā koru festivālā un lietuviešu mūzikas partriarha Juozas Naujalis konkursā Kauņā, Lietuvā (2nd International Choir Festival and Competition of Lithuanian Music Patriarch Juozas Naujalis), iegūstot ZELTA DIPLOMU un augsto GRAND PRIX novērtējumu. Saņēmām arī  balvu par labāko lietuviešu obligātās dziesmas interpretāciju.