Sieviešu koris “Vaiva” izcīna Grand Prix Lietuvā!

2.aprīlī tika izdziedāta Talsu apriņķa koru skate, kurā Talsu tautas nama sieviešu koris VAIVA saņēma I pakāpes diplomu ar 42 punktiem, kas bija labākais rezultāts novadā. Tas bija labs sākums dalībai 2.Starptautiskajā koru festivālā un lietuviešu mūzikas partriarha Juozas Naujalis konkursā, kurš notika no 7. līdz 10. aprīlim Kauņā, Lietuvā. Tajā šogad piedalījās kori no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, visas dziesmas konkursā bija jādzied a cappella (bez pavadījuma). Pirmajā dienā katrs kolektīvs dziedāja 15 minūšu garu konkursa programmu, kurā katrai kora kategorijai (kopā piecas) bija noteikts savs obligātais skaņdarbs. VAIVA dziedāja Juozas Naujalis dziesmu “Miškas ūžia” (“Meži šalc”) ar Maironio tekstu.

Pirmās dienas vakarā rezultāti vēl netika paziņoti, bet tika nosaukti kori, kuriem nākamajā dienā būs jāpiedalās konkursa Galvenās Balvas (Grand Prix) izcīņā. Starp četriem nosauktajiem koriem bija arī VAIVA! “Protams, mums līdz ar to prieks un liela atbildība, lai labi nodziedātu un godam pārstāvētu savu pilsētu – Talsus un Latviju,” savās sajūtās dalās kormeistare Antra Strikaite.

Nākamā diena sākās ar rezultātu paziņošanu par iepriekšējās dienas konkursa dalībnieku veikumu. Mūsējiem – Zelta diploms ar 91,3 punktiem! Pēc tam sekoja arī dažādas specbalvas. VAIVA saņēma balvu par labāko lietuviešu obligātās dziesmas interpretāciju, kuru pasniedza Kauņas Juozus Naujalis mūzikas ģimnāzijas direktors Raimundas Simanavičius. “Tas ir ļoti augsts novērtējums un mums bija patīkams pārsteigums, jo konkursā tomēr dominēja lietuviešu kori,” stāsta kormeistare Antra Strikaite.

Līdztekus, pēc Galvenās Balvas – Grand Prix izcīņas, mūsu koristi ieguva arī Grand Prix kausu un sertifikātu ar 96 punktiem!!! Aplausi, ovācijas, pārsteigums, emocijas, prieka asaras!

Korim VAIVA šis ir otrais Grand Prix. Pirms divdesmit gadiem, 1996.gadā, ar diriģenti Guntu Paškovsku, tika iegūta godalgotā vieta Austrijā, Vīnē, 13. Starptautiskajā Fr. Šūberta koru mūzikas konkursā.

“Esam bezgala priecīgas un gandarītas, ka mūsu ieguldītais darbs ik nedēļu mēģinājumos Talsos un arī Rīgā ir saklausīts un novērtēts. Esam patiesi lepnas, ka Talsu vārds ir izskanējis aiz Latvijas robežām,” par festivāla pieredzi un rezultātiem Lietuvā saviļņoti stāsta kora VAIVA kolektīvs.

Protams, šādās reizēs bez PALDIES vārdiem nu nekādi neiztikt, tādēļ VAIVA kormeistare Antra Strikaite saka lielu PALDIES arī:

“Ikkatrai dziedātājai par skanīgo balsi, izturību un dziedātprieku, kā arī PALDIES visām dziedātāju ģimenēm par atbalstu!

PALDIES kora diriģentei Lāsmai Gorskai, kas mūs sagatavoja konkursam un bija pārliecināta, ka mēs visu izdarīsim labi. Lāsmai šis konkurss ar mūsu kori bija pirmais, un tas būs labs virzītājspēks uz jauniem mērķiem un panākumiem.

Īpaši liels PALDIES mūsu kora prezidentei Raimondai Belickai un viņas “labajai rokai” Modrai Kiršentālei par nesavtīgu organizatorisku ieguldījumu kora dzīvē un sadzīvē, lai jebkurš pasākums vai brauciens izdotos un ikviena dziedātāja būtu bez liekām rūpēm un raizēm. Mēs vienmēr zinām – viss būs kārtībā!

PALDIES Talsu tautas nama mākslinieciskās daļas vadītājai Egitai Murauskai par atbalstu ne tikai svētku reizēs, bet arī ikdienā. PALDIES Talsu tautas nama kolektīvam!

PALDIES Talsu Kultūras, sporta un tūrisma centra Amatiermākslas kolektīvu metodiķei Inai Jurkevičai par pozitīvismu un “rūpes turēšanu”, lai katrs amatiermākslas kolektīvs un tā vadītājs justu to, ka darbs, kuru darām, kādam ir ļoti nepieciešams un vajadzīgs.

PALDIES Talsu novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu projektam “Sieviešu kora “Vaiva” dalība Starptautiskajā koru festivālā un konkursā Lietuvā”.

PALDIES visiem mūsu kora atbalstītājiem! Tikai kopā darbojoties, var sasniegt labus rezultātus! Viena par visām un visas par vienu!”