Senioru deju kolektīvs “Draudzība”

Vairumam senioru deju kolektīva “Draudzība” dalībnieku dejošana ir vaļasprieks jau kopš jaunības, kad dejots Talsu TDA “Rotā” vai Pastendes jauniešu deju kolektīvā. Dejas prieks turpināts “Talsu kuršos” vai Pastendes vidējās paaudzes deju kolektīvā. Daži dalībnieki pieņēmuši izaicinājumu uzsākt dejotprasmes apguvi jau krietni pusmūžā un lieliski iekļāvušies kolektīvā.

“Draudzības” pirmsākumi meklējami 1972. gadā Ģibuļu pagasta Pastendē. Pirmā vadītāja bija Marta Reinfelde. 1998. gadā kolektīva vadību pārņēma Jolanta Ozola. 2008. gada rudenī kolektīvs pieņēma uzaicinājumu turpināt darbību Talsu Tautas namā. No 2015. gada līdz 2017. gadam kolektīva vadītāja bija Liene Konopacka, taču no 2017. gada jauno sezonu kolektīvs atsāka vadītājas Santas Prūses vadībā.

Kustību prieks, humors un aktīvs dzīvesveids ir vērtības, kas vieno kolektīva dalībniekus un padara viņu dzīves krāsainas. Visu darbības laiku par goda lietu kolektīvs uzskata dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, senioru festivālos un Talsu novada kultūras pasākumos.

Ilggadēja sadarbība izveidojusies ar radniecīgiem kolektīviem. Talsu novada Laucienes pagasta senioru kolektīvs “Nurme”, Kandavas novada kolektīvs “Kandavnieks”, Ventspils novada Ances kultūras nama senioru kolektīvs un Ķekavas novada “Sidrabaine” ir ilggadēji un sirsnīgi draugi.

“Draudzība” iedibinājusi tradīciju un aicina draugu kolektīvus ciemos uz Talsiem pavasarī, kad notiek senioru deju kolektīvu sadancis “Talsi ziedonī”. Ikvienam ir iespēja pievienoties, pavadīt laiku kopīgos mēģinājumos, koncertos, ekskursijās, festivālos. Dejot, smieties un justies vajadzīgam!

“DRAUDZĪBA” TIEKAS TREŠDIENĀS PLKST. 19.00

Kontakti:

Vadītājs – Elvis Ansabergs, tālr. nr.: +371 26 476 713

Koncertmeistare – Īra Vēbere, tālr. nr.: +371 26 226 489

Talsu pilsētas vārda diena