Senioru deju kolektīvs „Draudzība”

Talsu pilsētas vārda diena

Vairumam kolektīva dalībnieku dejošana ir vaļasprieks jau kopš jaunības, kad dejots Talsu TDA „Rotā” vai Pastendes jauniešu deju kolektīvā. Turpināts dejas prieks „Talsu kuršos” vai Pastendes vidējās paaudzes deju kolektīvā. Daži dalībnieki pieņēmuši izaicinājumu uzsākt dejotprasmes apguvi jau krietni pusmūžā un lieliski iekļāvušies kolektīvā.

„Draudzības” pirmsākumi meklējami 1972.gadā Ģibuļu pagasta Pastendē. Pirmā vadītāja Marta Reinfelde. 1998.gadā kolektīva vadību pārņem Jolanta Ozola. Koncertmeistare ir Īra Vēbere. 2008.gada rudenī kolektīvs pieņem uzaicinājumu turpināt darbību Talsu tautas namā.

No 2015. gada līdz 2017 gadam kolektīva vadītāja Liene Konopacka. 2017. gada jauno sezonu kolektīvs atsāk vadītājas Santas Prūses vadībā.

Kustību prieks, humors un aktīvs dzīvesveids ir vērtības, kas vieno kolektīva dalībniekus un padara viņu dzīvi krāsainu. Visu darbības laiku par goda lietu kolektīvs uzskata dalību Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, senioru festivālos un Talsu novada kultūras pasākumos.

Ilggadēja sadarbība izveidojusies ar radniecīgiem kolektīviem. „Nurme” (Talsu novada Laucienes pagats), „Kandavnieks” (Kandavas novads), Ventspils novada Ances kultūras nama senioru kolektīvs un Ķekavas novada „Sidrabaine” ir ilggadēji un sirsnīgi draugi.

„Draudzība” iedibinājusi tradīciju un aicina draugu kolektīvus ciemos uz Talsiem pavasarī, kad notiek senioru deju kolektīvu sadancis “Talsi ziedonī”.
Ikvienam ir iespēja mums pievienoties, pavadīt laiku kopīgos mēģinājumos, koncertos, ekskursijās, festivālos. Dejot, smieties un justies vajadzīgam!

Mēģinājumi: trešdienās plkst.19:00

Kontakti: Santa Prūse, tel. 25512745 e-pasts: santa.pruse@inbox.lv