“Satiec savu meistaru!” Talsos!

Kad visā Latvijā notika akcija “Satiec savu meistaru!”, tad pie meistara padomiem, piektdien, 1.aprīlī, varēja tikt arī talsinieki. Talsu tautas nama Radošajā sētā pulcējās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un pedagogi, vecāki ar bērniem un citi interesenti.

Tautas lietišķās mākslas meistari apmeklētājus aicināja iepazīties un apgūt ar dažādiem amatiem saistītas prasmes. Te varēja uzzināt adīšanas paņēmienus, iepazīstoties ar košajiem un smalkajiem cimdu un zeķu rakstiem, kā arī redzēt tradicionālo aušanas tehniku, kur katram apmeklētājam tika sniegta iespēja piesēsties pie stellēm, lai ievingrinātu rokas un kājas šai nebūt ne vieglajā amata prasmē, kā arī vērot dzijas sagatavošanas procesu, proti, vilnas vērpšanu un šķetināšanu. Tika demonstrēts arī klūgu sloksnīšu pīšanas process, bet kokapstrādes meistari piedāvāja apstrādāt un izgreznot iepriekš izgatavotas Latvju rakstu zīmes no koka un veidot zīmējumus uz plānām koksnes plāksnītēm. Tāpat kopā ar vēl citiem mājražotājiem bija iespēja iemēģināt roku skrubju un sapņu ķērāju darināšanā, un uzzināt ārstniecības augu audzēšanas un zāļu tēju izgatavošanas noslēpumus.

Ikviens dalībnieks katrā no meistardarbnīcām varēja saņemt līdzi pašu gatavoto lietu, piemēram, dzijas lellītes, klūgu pinumu izstrādājumus, darinātās Latvju rakstu zīmes no koka, zīmējumus uz koksnes plāksnītēm, ķermeņa skrubīšus, sapņu ķērājus.

Paldies mūsu meistariem – tautas lietišķās mākslas studijas “Dzīpars” rokdarbniecēm, audēju kopas “Talse” audējām, “Mārtiņa koka fabrikas” kokapstrādes meistariem, kārklu klūdziņu pīšanas meistarei Astrīdai Smilktenai un mājražotāju apvienībai “Smuk’ dāvan’”, kas nesavtīgi dalījās ar mums ar savām plašajām zināšanām, laiku un pozitīvo enerģiju! Tāpat liels paldies visiem “Satiec savu meistaru!” apmeklētājiem par atsaucību un interesi!

Pasākuma turpinājumā  Talsu tautas nama Deju zālē notika “Latvisko danču vakars” ar folkloras kopu “Talsi” un tautas muzikantiem “Tals’ trimiš”. Sirsnīgs paldies visiem latvisko danču muzikantiem un apmeklētājiem!