Rīgas pilsētas kultūras darbinieki viesojās Talsu tautas namā

2017.gada 29. novembrī Talsu tautas namu apmeklēji kolēģi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kultūras iestāžu un to struktūrvienību darbinieki.

Talsu tautas namu apmeklēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta darbinieki un departamenta pakļautībā esošo kultūras centru – “Iļģuciems”, “Mazā ģilde”, “Ritums”, “Ziemeļblāzma” darbinieki.

Rīgas kolēģus interesēja kultūras nozares pārvaldības struktūra Talsu novada pašvaldībā, kultūras pasākumu gada norišu kalendāra sastādīšanas, apstiprināšanas un finansēšanas kārtība, nozīmīgākie un atpazīstamākie kultūras pasākumi Talsu pilsētā un Talsu novadā. Talsu tautas nama pasākumu producente Gundega Lūse prezentēja viesiem Talsu tautas nama 2018. gada kultūras pasākumu plānu „Saules ceļš Latvijas simtgadē”. Interesanta un saturīga diskusija izvērtās par abu pašvaldību amatiermākslas kolektīvu darbību Dziesmu un deju svētku starplaikā un kolektīvu gatavošanos Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem 2018. gadā, kā arī par darba samaksas principiem  amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, speciālistiem un koncertmeistariem.

Pēc tikšanās ar Talsu tautas nama darbiniekiem Rīgas viesiem tika piedāvāta ekskursija  pa Talsu pilsētu Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītājas Ineses Rozes vadībā.

Dienas noslēgumā Rīgas kolēģi apmeklēja Laucienes kultūras namu un apskatīja Nurmes muižas kompleksu Laucienes pagastā.