Pūtēju orķestra deju grupa aicina jaunās dejotājas!

dejugr_web3

Darbu jaunajā sezonā atsāk pūtēju orķestra deju grupa. 8.oktobrī plkst.11:00 deju grupas vadītājs Gints Skribāns aicina kolektīvam pievienoties jaunas dejotājas. Deju grupas mēģinājumi notiek Talsu tautas nama Deju zālē.

Vairāk informācija par kolektīvu: www.talsutautasnams.lv