Līdz 30. novembrim Talsu Tautas nama 1., 2. stāva foajē audēju kopas “Talse” izstāde “Rudens svītrainie – cienā Talse”

Audēju kopas “Talse” izstāde

“Rudens svītrainie – cienā “Talse””

2020. gada oktobris/novembris

Mūsu Latvijas daba ir māksliniece! Tā rudenī savērpj virpulī visa gada krāsas. Tā kaisa tās visur, arī audēju domās, kas tālāk tiek ievītas segās, lakatos…

Audēju kopas “Talse” izstāde ir kā cienasts, spirdzinājums, ko var sajust iekožoties “Rudens svītrainajā” ābolā, baudot skaisto rudeni.

AK “Talse”