No 21.jūnija Radošajā sētā Valtera Lauvas izstāde “Īslaicīgi nekustīgs”

Valteram  ir  17 gadi , mācās Talsu Valsts Ģimnāzijā, 11.klasē.
Izstādē  redzamais ir – “100% roku darbs”.