No 14. janvāra Talsu Tautas nama Radošās sētas 1. stāvā Talsu Fotokluba izstāde “Inspirācija”

Atzīmējot savus pastavēšanas 20 gadus Talsu fotoklubs ar Talsu novada pašvaldības atbalstu 2019. gadā sarikoja12 izglītojošus pasākumus—lekcijas un meistarklases. Pasākumus vadīja Latvijā atzīti fotogrāfijas pasniedzēji kā arī dažādu jomu praktizējoši fotogrāfi.

Tādejādi tika paplašinātas zināšanas par fotogrāfijas jomu un rasta iedvesma radošajai darbībai.

Šajā izstādē “Inspirācija” katrs autors izstāda  darbus, kuros ir atsauce uz lekcijās un meistarklasēs piedzīvoto.