No 1. novembra Radošās sētas 1. stāvā Aivja Šmuldera fotoizstāde “Līdzenums”

“Līdzenums”

Aivis Šmulders:

                “Man patīk līdzenums. Tajā ir apvaldītība, taču arī kāds iekšējs spriegums, kurā nojaušama ideālā, vēl “nesabojātā”kustība. Kā līnijā uz baltas pa-
pīra lapas.
Arī”radības kronis”-cilvēks manis piedāvātajā līdzenumā ir klātesošs, tikai, savādā kārtā, viņš te nekoncentrējas uz sevi(savu “kroni”viņš ir kaut kur aizmirsis). Kā šī līdzenuma daļa,viņš vēro to, ir iegrimis, integrējies tajā, viņš ir klātesošs arī tur, kur viņa “nav”. Viņš ir tepat aizkadrā, vai priekšā.
Redzi,kur ir viņa ēna!
Lai gan šajā kolekcijā ir daži digitālie kadri, pamatā esmu izmantojis dažāda fokusa garuma platleņķa analogo optiku un aparatūru. Arī paškonstruētu kameru ar 20 mm fokusu 6×6 cm filmas kadram, kurš tomēr līnijas neliec. Man šāda kamera ar savu nosacīti “dinamisko” attēla formveidi likās sevišķi piemērota konkrētā projekta izstrādei. Fotogrāfiju datējums pārsvarā ir 20.g.s.70-ie un80-ie gadi.