“Mēs viens. Mēs saistīts viens veselums”

17.novembrī, plkst. 15.00 Talsu tautas namā notika Latvijas Republikas Proklamēšanas 100.gadadienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs viens. Mēs saistīts viens veselums”, kurā pateicāmies un godinājām Talsu pilsētas darbīgākos ļaudis. Sirsnīgā gaisotnē baudījām lieliskās talsinieces Ditas Belickas un pavadošās grupas muzikālo sniegumu, “Dziesmu skolas” meiteņu vokālās grupas daudzbalsīgo dziedājumu un pianista Artūra Liepiņa mūzikas skaņas. Par omulīgu atmosfēru gādāja pasākuma vadītājs Oskars Lepers.

Viens veselums veidojas no vairākiem maziem vieniem, tāpēc virtuālus pateicības vārdus zelta rāmjos sūtam ikvienam pasākuma apmeklētājam un visām pasākuma tapšanā iesaistītajām palīdzīgajām rokām, īpaši Talsu novada Bērnu un jauniešu centra teātra studijas „Spēle” dalībniekiem –Romānam un Eduardam, skolotājai Antrai Puriņai, „Dziesmu skolas” meiteņu vokālajai grupai un vadītājai Baibai Veismanei – Rezongai, pianistam Artūram Liepiņam,  Ditai Belickai un pavadošajai grupai, Maijai Laukmanei, Aleksandram Tarabanovskim, Andrim Lejam,  Talsu tūrisma informācijas centram, Antrai Auziņai, Veikalam „AJ Talsos”, SIA „Ūdensputni”, Ilzei Krekovskai un atraktīvajam pasākuma vadītājam Oskaram Leperam. Paldies Edgaram Lācim par šī pasākuma iemūžināšanu.

Lai mums visiem izdodas ieceres, piepildās sapņi, vienmēr blakus ir sirdij tuvi cilvēki un allaž atrastos ceļš, kas atved uz mūsu pilsētu. Paldies par kopā būšanu! “Mēs viens. Mēs saistīts veselums”, neredzamām saitēm sieti mūsu pilsētā, lai kopā radītu, baudītu un dzīvotu.

Foto: Edgars Lācis