Kontakti

Direktore –  Dace Obodovska, 29333948, dace.obodovska@talsi.lv

Direktora vietnieks saimnieciskajos un tehniskajos jautājumos – Uldis Putniņš, 26551700

Dežurants, kase – 29488242

Sekretāre, lietvede –  Liene Bērziņa, 26106959; tautasnams@talsi.lv

Kultūras projektu vadītāja – Evelīna Volanska, 27825466, evelina.volanska@talsi.lv

Amatiermākslas kolektīvu Kultūras projektu vadītāja – Monta Megija Učelniece, 27832073, monta.ucelniece@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 26549420, andris.leja@talsi.lv

Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Kinoteātris “Auseklis”
Vadītāja Māra Cēbere 26424290 mara.cebere@talsi.lv
Kase 25672599 auseklis@talsi.lv

Rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Talsu Kultūras centrs
Reģistrācijas Nr. 90009113532
Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV 3201
Banka: A/S „SEB Banka”
Konts: LV49UNLA0028700130033
Kods: UNLALV2X