Kontakti

Direktore –  Dace Obodovska, 29333948, dace.obodovska@talsi.lv

Direktores vietniece – Lolita Neilande-Frīdenberga, 28656927, lolita.neilande@talsi.lv

Dežurants, kase 29488242

Administratore – Tija Teibe, 26106959, 20256980; tautasnams@talsi.lv

Pasākumu producente – Gundega Lūse, 27842064; gundega.luse@talsi.lv

Pasākumu producente – Līva Maķe, 22345998; liva.make@talsi.lv

Amatiermākslas producente – Līva Karlsone, 20256980, liva.karlsone@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Tehniskais darbinieks – Andis Bajārs

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 27573314, andris.leja@talsi.lv

 

Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi,
Talsu novads, LV 3201
A/S „SEB Banka”
Konts: LV49UNLA0028700130033
Kods: UNLALV2X

Pakalpojuma saņēmējs:
Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams

Pasta un faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201