Kontakti

Vadītājs

Vadītāja vietniece – Lolita Neilande-Frīdenberga, 28656927, lolita.neilande@talsi.lv

Dežurants, kase 29488242

Administratore – Tija Teibe, 26106959, tautasnams@talsi.lv

Pasākumu producents, t.sk. komercpasākumu organizēsana – Gundega Lūse, 27842064, 29442113 gundega.luse@talsi.lv

Amatiermākslas producents, t.sk. izstāžu organizēšana – Zane Ziemele, 20256980, zane.ziemele@talsi.lv

Vecākais saimniecības pārzinis – Vilnis Donis, 26536652, vilnis.donis@talsi.lv

Saimniecības pārzinis – Vineta Lauvenšteine, 26353638, vineta.lauvensteine@talsi.lv

Skaņu operators – Atis Freibergs, 29431611, atis.freibergs@talsi.lv

Gaismas operators – Kaspars Groskops, 28667319, kaspars.groskops@talsi.lv

Mākslinieks – noformētājs, Andris Leja, 27573314, andris.leja@talsi.lv

 

Faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009113532
Kareivju iela 7, Talsi,
Talsu novads, LV 3201
A/S „SEB Banka”
Konts: LV49UNLA0028700130033
Kods: UNLALV2X

Pakalpojuma saņēmējs:
Talsu novada pašvaldības Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams

Pasta un faktiskā adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201