K. Valdemāra Talsu teātris

DSC_1105

Teātra nosaukums un Krišjāņa Valdemāra vārds Talsu tautas nama drāmas kolektīvam piešķirts 1959. gada 19.janvārī. Šobrīd kolektīvā darbojas 20 dalībnieki. Savā repertuārā teātris izvēlas galvenokārt latviešu oriģināldramaturģiju, gadā iestudē 1 – 2 izrādes. Aktīvi piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos. 2010. gadā Talsu Tautas teātrim bija 50 uzstāšanās visdažādākajās Latvijas vietās. Kolektīvs vairākkārt ar izrādēm viesojies Dānijā un Holandē. Talsu Tautas teātrim ir sava himna un devīze: „Teātris ir dzīve, un dzīve ir teātris!”

Ik gadu 26.-27.martā Talsu Tautas teātris rīko Starptautiskās Teātra dienas pasākumus Talsos. Katru gadu neiztrūkstoša ir līdzdalība Talsu novada amatierteātru salidojumā „Meteņu laikā” februārī. Pagājušā sezonā teātris iestudēja izrādi “Vajadzīgs melis”, kura guva ļoti labas atsauksmes ne tikai Talsu novadā, bet arī ārpus novada robežām. Teātris ilgstoši draudzējas un sadarbojas ar Glostrupas amatierteātri Dānijā, Saldus un Tukuma amatierteātriem.
Vairāk kā desmit gadus teātri vadīja režisore Ziedīte Začeste, no 2011. gada teātri vada režisore Jolanta Skujeniece.

Mēģinājumi – otrdienās un ceturtdienās plkst.19:00.

Kontakti: Jolanta Skujeniece, tel.:29135157, e-pasts: jolanta.skujeniece@talsi.lv