K. Valdemāra Talsu teātris

Mēģinājumi: Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās  no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.30

Kontakti:

Vadītāja: Jolanta Skujeniece

Tel. +371 29135157

e-pasts: jolantaskujeniece@gmail.com

https://www.facebook.com/talsuteatris/

Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris savus gadus skaita no 1959.gada 19.janvāra, kad tika piešķirts Tautas teātra tituls un izvēlēts teātra nosaukums.

Šobrīd kolektīvā darbojas 18 dalībnieki, katru gadu gan sastāvs nedaudz mainās. Savā repertuārā teātris izvēlas dažādu autoru darbus. Galvenais nosacījums – tam jābūt dramaturģiski kvalitatīvam darbam. Teātris piedalās festivālos, skatēs, dažādos pasākumos un svētkos, taču par galveno uzdevumu uzskatām izrāžu iestudēšanu.

K. Valdemāra Talsu teātris joprojām turpina savulaik Talsu Tautas teātra uzsākto darbību, kā arī ir visa atstātā mantojuma pārņēmēji visā tā 60 gadus ilgajā pastāvēšanas laikā.

2014.gadā tika izdota grāmata “Sirds uz rampas”, kurā ir izlasāma mūsu kolektīva vēsture.

Teātris joprojām iestudē izrādes un ar labiem rezultātiem piedalās novada, reģiona un arī valsts līmeņa skatēs. Kā kolektīva  lielāko sasniegumu pēdējo gadu laikā uzskatām Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde” laureāta titulu, ko ieguvām ar A.Vampilova lugas “Vasaras rītā” iestudējumu.

Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2016” laureāts.

Joprojām gaidām savā kolektīvā jaunus dalībniekus, jo dzīve ievieš savas korekcijas, tāpēc dalībnieki nāk un iet.

2019.gadā teātris gatavo jaunu izrādi, bet vasarā dosies uz XIV Latvijas amatierteātru salidojumu Alūksnē.