Jauktais koris “Uz augšu”

Talsu jauktais koris “Uz augšu” savu darbību sāka 1994. gadā ar diriģenti Guntu Paškovsku. Ilgus gadus kora vadītāja bija Agrita Priedniece. No 2013. gada septembra līdz 2018. gada jūlijam kori vadīja diriģents Matīss Tučs, kormeistare – Romuta Ozolniece un koncertmeistare – Ilze Vaice. 2018. gada kora vadību pārņēma Mārtiņš Baumanis.

Kora dalībnieki ir visdažādāko profesiju pārstāvji vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Katru sezonu dziedātāju skaits nedaudz mainās, bet vidēji tas ir ap 30- 35 dziedātājiem.
Jauktais koris vairākkārt pabijis koru festivālos Grācā (Austrija), Alta Pusteria (Itālija), kā arī Kopenhāgenā un Glostrupā (Dānijā).

Korim ir tradīcijas, kas tiek koptas visu kolektīva pastāvēšanas laiku – sezonas sākuma un noslēguma atzīmēšana, kā arī tematiskais Ziemassvētku pasākums. Par tradīciju kļuvusi arī piedalīšanās Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētkos. Kolektīvs pabijis svētkos Rīgā, Klaipēdā, Tartu un Reikjavīkā.

Korim “Uz augšu” ir draugu kolektīvi – Talsos, Laucienā, Jelgavā, Kandavā, Olainē un Rīgā – ar kuriem kopīgi tiek rīkoti sadraudzības koncerti.
Savas pastāvēšanas laikā koris regulāri piedalās dziesmu svētkos – gan novados un reģionos, gan Ziemeļvalstu un Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos.
Par lielāko sasniegumu kolektīvs uzskata savu spēju pastāvēt, un šajos laikos tas nav maz.

“UZ AUGŠU” TIEKAS TREŠDIENĀS PLKST. 18.00

Kontakti:

Diriģente – Ieva Zilauce, tālr.nr.: +371 28 376 578

Kormeistare – Ieva Velika, tālr.nr.: +371 29 560 121

Koncertmeistars – Artūrs Liepiņš, tālr.nr.: +371 29 360 187