Izskanējis koncerts “Talsu tautas namam 105”

Uldis_Balga_DSC_9312_

Gadi pēc gadiem aizrit, laiku ķircinot sekundes pulkstenī plaukstas sasit. Kalendārs mēdās, kad smilkstot, dienu lapiņas zemē krīt. Un Tu nevari neko šajā kārtībā izmainīt. Cilvēki, personības ir tās, kuras piepilda šīs mājas ikkatru telpu, stūrīti.  Jau 105 gadus šeit pulcējas cilvēki, kuri dzied, dejo, spēlē, tēlo un rada. Rada ko vērtīgu gan sev, gan mums visiem.

21.janvārī Talsu tautas namā izskanēja 105 gadu jubilejas koncerts, kurā piedalījās Talsu tautas namā mītošie amatierkolektīvi un ne tikai.

Koncerta laikā ar savu klātbūtni pagodināja arī leģendām apvītā Baltā dāma, kuru šeit ir manījuši gan bijušie direktori, gan kolektīvu dalībnieki.

Lielu paldies vēlamies teikt ikvienam kolektīva dalībniekam, kolektīvu vadītājiem un speciālistiem par dalību pasākumā:

Jauktajam korim „Uz augšu” (diriģents Matīss Tučs, koncertmeistare Ilze Vaice, kormeistare Romuta Ozolniece), senioru korim „Atbalss” (vadītāja Astrīda Priekule, koncertmeistare Gita Amoliņa), vīru korim „Dziedonis” (vadītāja Rebeka Brūvere, koncertmeistare Ilze Vaice), sieviešu korim „VAIVA” (diriģente Lāsma Gorska, koncertmeistare Ilze Vaice, kormeistare Antra Strikaite),  senioru deju kolektīvam „Draudzība” (vadītāja Liene Konopacka, koncertmeistare Īra Vēbere), vidējās paaudzes deju kolektīvam „Talsu Kurši” (vadītāja Lita Freimane, koncertmeistare Vita Broka), jauniešu deju kolektīvam „Delveri” (vadītāja Lita Freimane, koncertmeistare Vita Broka), modes deju studijai „Elfas” (vadītāja Eva Fricberga), pūtēju orķestrim „Talsi” (diriģents Raitis Rērihs, speciālists Artis Balmanis), pūtēju orķestra deju grupai (vadītājs Gints Skribāns), folkloras kopai „Talsi” (vadītāja Lija Dunska), tautas muzikantiem „Tals’ trimiš” (vadītāja Lija Dunska), Krišjāņa Valdemāra Talsu teātrim (režisore Jolanta Skujeniece), audēju kopai „Talse” (vadītāja Mudīte Siliņa) –  Radošajā sētā skatāma izstāde: „Ierakstīt zvaigznes ezera elpā”, tautas lietišķās mākslas studijai „Dzīpars” (vadītāja: Valda Dedze) – Foajē bija skatāma izstāde ar rokdarbnieču darbiem – sedziņām, dvieļiem, Talsu fotoklubam (vadītājs Uldis Balga) – Foajē skatāma Talsu fotokluba izstāde „Baltā dāma” un paldies par pasākuma iemūžināšanu, ceturtdienas mākslas mīļu kopai (vadītājs Andris Vikainis) – paldies par skatuves noformējumu. Kā arī kolektīviem jauniešu teātra studijai „Jandāls” (režisore Maija Laukmane), Talsu balles deju klubam „Tango” (vadītāja Solveiga Maļecka) un pasākuma vadītājam Reinim Boteram, Baltajai dāmai, sveicējiem un koncerta apmeklētājiem.

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums!

Talsu tautas nama kolektīvs