Informācija Talsu Tautas nama pasākumu apmeklētājiem un amatiermākslas kolektīviem par ierobežojumiem no 1. marta.

• No 1. marta publiskos pasākumos un kultūrvietu teritorijās ārpus telpām apmeklētājiem vairs nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un nav jālieto sejas maskas.
Publiskos pasākumos vairs nav nosacījuma apmeklētājus izvietot distancētās, fiksētās, personalizētās sēdvietās, līdz ar to var notikt arī pasākumi bez sēdvietām; tiek atcelta arī biļešu personalizācijas un apmeklētāju reģistrācijas prasība. Maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos noteikts līdz 3 000 cilvēkiem.
• Apmeklētājiem pasākumos, kas notiek telpās, vēl līdz 1. aprīlim būs jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori. Kā jau ziņots, sertifikāts nebūs jāuzrāda bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot).

• No 1.marta tiek atcelta prasība amatiermākslas kolektīvu mēģinājumos ierobežot dalībniekus grupās un noteikt konkrētu kvadratūru uz katru dalībnieku. Periodā līdz 1.aprīlim rekomendējams amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem pirms pulcēšanās uz mēģinājumu iekštelpās drošības nolūkos lietot paštestus. Saglabājas nosacījums, ka mēģinājumos telpās jālieto sejas maskas, izņemot mūzikas instrumenta spēles, vokālās mākslas un dejas procesā, un tajos var piedalīties tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Mēģinājumos un nodarbībās ārpus telpām sertifikāts nebūs nepieciešams, kā arī sejas maska nebūs jālieto.