Informācija Talsu Tautas nama apmeklētājiem!


Līdz 15.11.2021. Talsu Tautas nams apmeklētājiem slēgts. Pārceltie pasākumi:
📍Indras Kļaviņas grāmatas atvēšanas svētki;
📍Grupas “Otra Puse” un Antras Stafeckas koncerts;
📍Baibas Bites un Tomasa Kozlovska akustiskais koncerts;
📍Tikšanās ar mākslinieci Katrīnu Vīnerti;
📍Kurzemes foto dienas;
📍Grupas “Līvi” koncerts.
Par pārcelto pasākumu norises datumiem informēsim.

📍Visi amatiermākslas kolektīvi darbu turpina attālinātās nodarbībās.

Uz tikšanos drīz! 😊