Aicinām pieteikties ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus

No 5. līdz 7. jūlijam notiks Talsu pilsētas svētki – Vasaras vidus svinēšana. Trīs dienas baudīsim svētkus un gūsim iedvesmu bagātīgā svētku programmā. Ēdinātāji aicināti pieteikties tirdzniecībai vienā vai vairākās tirdzniecības zonās saskaņā ar Nolikumā atrunātajām Ēdināšanas zonām un to darbības laika plānu.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 17.jūnija plkst.18.00 Talsu Tautas namā, Lielajā ielā 19/21, Talsos, LV-3201 vai elektroniski, sūtot ar norādi “Ēdināšana Talsu pilsētas svētkos” uz e-pastu tautasnams@talsi.lv

Pretendentam jāiesniedz:
1.Pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam, ietverot informāciju par plānoto ēdienkarti un tās cenu piedāvājumu, pretendenta tirdzniecības vietas plānotā vizuālā izskata apraksts un/vai attēlojums (tirdzniecības vietas vizuālais noformējums, darbinieku formastērps utt.);
2. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja;
3. Alkohola tirdzniecības licence (ja attiecināms).

NOLIKUMS

PIETEIKUMA ANKETA

Tirdzniecības vietas nomas maksa (par vienu diennakti), saskaņā ar Talsu novada domes lēmumu – 28 EUR. Papildus Tirgotājam ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar Talsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2  “Par Talsu novada pašvaldības nodevām” (skat. https://likumi.lv/ta/id/291655-par-talsu-novada-pasvaldibas-nodevam).