Audēju kopa “Talse”

Audēju kopa “Talse” ir viens no senākajiem Talsu tautas nama kolektīviem. Rokdarbnieces cītīgi auž jau kopš 1959. gada, kad kolektīvu dibināja E. Muceniece. No 2003. gada kolektīvu vadīja Antra Auziņa.

2009. gadā audēju kopa ar vērienīgu izstādi “Lidojošie deķi” svinēja kolektīva pusgadsimta jubileju. Tad arī tika pieņemts lēmums turpmāk saukties par audēju kopu “Talse”. No 2016. gada kolektīva vadību pārņēma Mudīte Siliņa. Kopš 2020. gada kopas vadītāja ir Sigita Šermukšne.

Audēju kopā “Talse” darbojas rokdarbnieces, kuras ne tikai izstrādā tradicionālos dažādu novadu tautiskos brunčus, blūzes, jostas, villaines, galvassegas, seģenes un lina galdautus, bet auž arī mūsdienīgus un spilgtus lupatu deķus, segas un lakatus.

Audēju izstādes ir iecienījuši Talsu pilsētas un novada iedzīvotāji, un pilsētas viesi, jo krāšņi austie darbi ikvienu apmeklētāju priecē Radošajā sētā. Audējas regulāri piedalās izstādēs un gadatirgos dažādās Latvijas vietās, un viņu darbi to kvalitātes dēļ, tiek augstu novērtēti.

“TALSE” TIEKAS PIEKTDIENĀS PLKST. 12.00

Kontakti:

Vadītāja – Sigita Šermukšne, tālr.nr.: +371 29 373 849

Ausana_un_latvju_zimes__quot_S_18