Ar izciliem rezultātiem aizvadīta Talsu deju apriņķa deju skate

Pavasaris ir laiks, kad amatierkolektīvi skatēs demonstrē sezonas laikā apgūtās prasmes. Ar izciliem rezultātiem, 16. aprīlī Pastendes kultūras namā, aizvadīta Talsu deju apriņķa deju kolektīvu skate. Žūrijas komisijas vērtējumam repertuāra apguves līmeni sniedza 12 Talsu deju apriņķa deju kolektīvi. Visi Talsu deju apriņķa deju kolektīvi ir arī Kurzemes vēsturiskā novada deju svētku dalībnieki.

Deju kolektīvi skatē dejoja 2 dejas – vienu izlozes un vienu izvēles deju no Kurzemes vēsturiskā novada deju svētku repertuāra. Deju izloze notika 2 stundas pirms deju skates. Tas bija liels pārbaudījums gan ikvienam dejotājam, gan vadītājam, jo šāds noteikums deju skatē tika ieviests pirmoreiz.

Žūrija deju kolektīvu sniegumā vērtēja deju māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, deju horeogrāfisko teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpu valkāšanas kultūru un pareizību, deju kolektīvu skatuves kultūru un kopiespaidu. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt B un D grupu deju kolektīvi bija 60 punkti, bet E un F grupu deju kolektīvi 50 punktus.

Mūsu Talsu tautas nama kolektīvi var lepoties ar augstiem rezultātiem. Augstākās pakāpes diplomus ieguva jauniešu deju kolektīvs „DELVERI” ar 56.83 punktiem (vadītāja Lita Freimane), vidējās paaudzes deju kolektīvs „TALSU KURŠI” ar 59.3 punktiem (vadītāja Lita Freimane) un senioru deju kolektīvs „DRAUDZĪBA” ar 47.5 punktiem (vadītāja Liene Konopacka). Tāpat Augstāko pakāpi saņēma Pastendes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „AUSTRIS” (55.5 punkti; vadītāja Iveta Kālberga) un vidējās paaudzes deju kolektīvs „SPRIGANIS” (56.17 punkti; vadītāja Iveta Kālberga), kā arī „KRIŠJĀNIS” – vidējās paaudzes deju kolektīvs no Valdemārpils kultūras nama (46.38 punkti; vadītāja Gunta Kupše).

Apsveicam kolektīvus ar augstajiem panākumiem!
Paldies katram dalībniekam, kolektīva vadītājam un koncertmeistaram par ieguldīto darbu deju apguvē!