No 11.augusta 2.stāva foajē Annas Zsiko (Lielbritānija) fotoizstāde “GRAUDAUGU SELEKCIONĀRI”

Fotoizstādes atklāšana 11. augustā pl. 12:00 Talsu tautas nama 2. stāva foajē. Izstāde būs apskatāma līdz 25. augustam.

Kārdifa -Talsi – šādu ceļu vairākas reizes gadā ir veikusi šobrīd Lielbritānijā dzīvojošā, bet Latvijā, Talsos dzimusī jaunā fotogrāfe Anna Žiko (Zsiko), lai izveidotu foto pētījumu un vienlaikus diplomdarbu Dienvidvelsas universitātē Kārdifā, Dokumentālās fotogrāfijas fakultātē par AREI Stendes pētniecības centra darbu un attīstību pirmskara periodā, padomju laikos, Latvijai atgūstot neatkarību, un mūsdienās. Darbs ir personisks, tā kā Anna ir šobrīd Latvijā vienīgās kviešu selekcionāres un pētniecības centrā strādājošās Vijas Strazdiņas mazmeita un ir veidojusi darbu, ieklausoties viņas stāstos.

„Es piedzimu Latvijā 1997. gadā un kopā ar ģimeni pārcēlos uz Lielbritāniju, kad man bija trīs gadi. Taču manas latviskās saiknes un Latvijas vēsture ir ietekmējusi manu identitāti. Šis darbs dokumentē Latvijas lauksaimniecības attīstību, tas pēta ne tikai graudaugu selekcijas vēsturisko gaitu, bet arī sieviešu vadošo lomu šajā nozarē,” tā pauž Anna Žiko.

Foto liecībās fiksēta pētniecības centra darbinieku ikdiena, lietas, vietas un priekšmeti – aparatūra, laboratorijas, graudi, maisi, izmēģinājumu lauki, kas raksturo ikdienas vidi un gada laiku mainību, un ļauj interesantam no malas ielūkoties daudziem maz zināmajā, rūpīgajā, pacietīgajā, bet aizraujošajā graudaugu selekcionāru dzīvē, kas nesaudzīgi tiek veltīta jaunu un labāku Latvijas graudaugu šķirņu radīšanai.Vairāki darbi, pirms tie atceļojuši uz Latviju, ir bijuši redzami izstādē Londonā.

Anna Žiko īpaši pateicas savai vecmāmiņai, kviešu selekcionārei Vijai Strazdiņai, novadpētniekam Zigurdam Kalmanim par atbalstu, īstenojot šo pētījumu, Talsu tautas namam, kā arī Talsu novada muzeja galvenajai speciālistei mākslas jautājumos Gunai Millersonei par iespēju to parādīt Talsos.