Amatnieki un tirgotāji aicināti pieteikties tirdzniecībai Dižmāras gadatirgū!

Talsos, 2017. gada 12. augustā, no plkst. 09:00 – 16:00, Dižmāras gadatirgus  programmas ietvaros notiks ielu tirdzniecība, kurā aicināti pieteikties amatnieki un tirgotāji.

Tirdzniecības organizators – Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu tautas nams Dižmāras gadatirgū rīko ielu tirdzniecību šādās tirdzniecības organizēšanas vietās Talsu pilsētā :

  • Lielajā ielā, posmā no krustojuma ar Zvaigžņu ielu līdz ēkai Lielajā ielā 35, Talsos (kadastra Nr. 88010090197).
  • Pilsētas laukumā un Fabrikas ielā, posmā no Talsu tautas nama līdz piemineklim “Koklētājs, Talsos (kadastra Nr. 88010130176).
  • Ezeru laukumā, posmā no krustojuma ar Lielo ielu līdz ēkai Ezeru laukumā 2, Talsos (kadastra Nr. 88010120242).
  • Ūdens ielā (Ezera promenādē), posmā no Fabrikas ielas līdz ēkai Lielajā ielā 31, Talsos (kadastra Nr.88010130186).

Pieteikšanās ielu tirdzniecībai Dižmāras gadatirgū notiek elektroniski no informācijas publicēšanas dienas www.talsi.lv un www.talsutautasnams.lv  līdz 2017. gada 8. augustam, aizpildot pieteikuma veidlapu (doc) un nosūtot to uz e-pastu: tautasnams@talsi.lv.  

Pēc pieteikuma saņemšanas tirdzniecības dalībniekam uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts tirdzniecības vietas numurs un informācija par pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās apmēru saskaņā ar spēkā esošajiem Talsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Talsu novada pašvaldības nodevas”.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā samaksājama ar bankas pārskaitījumu  līdz 2017. gada 10. augustam, maksājuma rekvizīti: Talsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009113532, A/S SEB banka, konta Nr. LV49UNLA0028700130033 ar norādi “Pašvaldības nodeva par tirdzniecību Dižmāras gadatirgū, tirdzniecības vietas Nr.____” .

Tirdzniecības dalībniekam, kurš samaksājis pašvaldības nodevu, tirdzniecības organizators nosūta īpaša dizaina tirdzniecības vietas numuru uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Tirdzniecības vietas numurs un bankas maksājuma uzdevuma kopija par pašvaldības nodevas samaksu tirdzniecības dalībniekam ir jāizdrukā un ierodoties uz Dižmāras gadatirgu jāuzrāda tirdzniecības organizatora pārstāvim vai pašvaldības policijai.

1. Pieteikuma veidlapa
2. Tirdzniecības noteikumi
3. Karte (autotransporta novietošana Dižmāras gadatirgū ārpus tirdzniecības vietām)

 

Informāciju sagatavoja:

Lolita Neilande – Frīdenberga
Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra
Talsu tautas nama
vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
Tālr. 28656927
E-pasts: lolita.neilande@talsi.lv
www.talsutautasnams.lv