Aizvadīta Talsu koru apriņķa koru skate

KORIS

Sestdien, 2.aprīlī, Talsu Valsts ģimnāzijā norisinājās Talsu koru apriņķa skate, kurā jauktie, sieviešu, vīru un senioru kori rādīja savu māksliniecisko līmeni un gatavību vasarā gaidāmajiem reģionālajiem koru svētkiem, kā arī jau apgūto daļu no 2018.gada Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku Noslēguma koncerta repertuāra.

Skatē piedalījās 13 kori no Balgales, Dundagas, Laucienes, Rojas, Talsiem, Valdemārpils, Vandzenes un Rīgas, no tiem – seši jauktie kori, četri sieviešu kori, viens vīru koris un divi seniora kori.

Katrs koris skatei gatavoja trīs dziesmas – vienu izlozes un divus izvēles skaņdarbus. Koru sniegums tika vērtēts 50 punktu skalā, vērtējot koru māksliniecisko un tehnisko sniegumu, vokālo kultūru, stila izjūtu un kopiespaidu. Korus skatē vērtēja žūrija šādā sastāvā: Ogres koru apriņķa virsdiriģente, Rīgas pilsētas sieviešu koru virsdiriģente Aira Birziņa, Valmieras un Valkas koru apriņķa virsdiriģents, Rīgas pilsētas vīru koru virsdiriģents Ivars Cinkuss, komponists Rihards Dubra.

Talsu koru apriņķa skatē piedalījās četri kori no Talsu tautas nama: jauktais koris “Uz augšu” (vadītājs – Matīss Tučs, kormeistare – Romuta Ozolniece, koncertmeistare – Ilze Vaice), sieviešu koris “Vaiva” (vadītāja – Lāsma Gorska, kormeistare – Antra Strikaite, koncertmeistare – Ilze Vaice), vīru koris “Dziedonis” (vadītāja Rebeka Brūvere, koncertmeistare – Ilze Vaice), senioru koris “Atbalss” (vadītāja Astrīda Priekule, koncertmeistare Gita Amoliņa), no tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva jauktais koris “Uz augšu” un sieviešu koris “Vaiva”, otrās pakāpes diplomu – senioru koris “Atbalss”, bet vīru koris “Dziedonis” saņēma diplomu par piedalīšanos.

Apsveicam kolektīvus ar sasniegtajiem rezultātiem!