A.Skultes bērnu miniopera “Pasaka par muļķa pelēnu” Talsu tautas namā

Paldies Ventspils mūzikas vidusskolas stīgu orķestrim, Ventspils mūzikas vidusskolas korim “Nošu planētas” un Ventspils PII “Varavīksne” sagatavošanas grupas “Pelēni” audzēkņiem par sirsnīgajiem un siltajiem priekšnesumiem!