8. jūnijā Sauleskalna estrādē Latvijas senioru kora svētki

8. jūnijā Talsos visus kora mūzikas mīļotājus un interesentus gaida vērienīgs pasākums – 48.Latvijas Senioru koru svētki. Par šo svētku norisi Latvijā rūpējas senioru koru kustības vadītāji – Daiga Galeja un Bruno Cabulis.

Talsos ieradīsies 40 kori no visas Latvijas – kopumā pāri par 1300 dalībniekiem. Šādu iespēju – rīkot mazos Senioru koru dziesmu svētkus – mūsu novads izpelnījies, pateicoties aktīvai un radošai Talsu tautas nama senioru kora „Atbalss” un diriģentes Astrīdas Priekules darbībai.

Plkst. 14.00 Talsu tautas nama Radošajā sētā koncertā „Ar tautieti līgojot” muzicēs Valmieras kultūras centra vīru koris „Baltie bērzi”, diriģente Inga Zirne un Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” koklētāju ansamblis „Kokļu klubs”, vadītāja Iveta Tauriņa.

Plkst. 15.30 svētku dalībnieki no Talsu pilsētas laukuma krāšņā gājienā dosies uz Sauleskalna estrādi.

Plkst.16.00 svētku koncerts „Jo dziedāju, jo skanēja”. Senioru koru koncertu kuplinās Talsu koru apriņķa 10 kori, virsdiriģents Gints Ceplenieks, Talsu deju apriņķa 12 deju kolektīvi, virsvadītājs Reinis Rešetins, pūtēju orķestris „Talsi”, vadītājs Raitis Rērihs, četri senioru vokālie ansambļi. Spēlēs instrumentālā grupa Māra Vitkus vadībā. Svētku reizē kori atskaņos dziesmas, ko mīl uz pazīst daudzviet Latvijā, tostarp „Savās mājās, savā tēvijā”, „Paši skaistākie vārdi”. Nepārprotami koncertā izskanēs divas talsinieka Raimonda Tigula dziesmas „Lec saulīte” un „Aplīgoju rudzu lauku” ar komponistu pie klavierēm. Komponists Māris Lasmanis pavadīs savu dziesmu „Saules meita, mēness dēls”. Koristi šiem svētkiem par godu ir iemācījušies un, dziedās talsinieka Miervalža Celmiņa dziesmu „Talsu mijkrēslis”. Jā, vēl vienu dziesmu koris dziedās un dejotāji dejos, bet kura tā būs – nāc un skaties!

Plkst. 18.30 sāksies Zaļumballe, spēlēs pūtēju orķestris „Talsi”, vadītājs Raitis Rērihs.

Latvijas Senioru koru svētku koncerta „Jo dziedāju, jo skanēja” mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks, režisore Inita Pelse. Koncertu vadīs jaunieši, kuri izpildīs arī solo dziedājumu – Niks Freimanis un Patrīcija Katrīna Cepleniece.

Svētku rīkotāji Talsu novada pašvaldība un Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

 

Pārpublicērts no

Inas Jurkevičas,
Kultūras un sporta attīstības nodaļas speciāliste kultūras jautājumos ieraksta www.talsi.lv