31.oktobrī plkst. 19:00 G.Švītiņa foto izstādes atklāšana “Kurzemes līča stāsts. Tobāgo” un stāstījums, prezentācija “No arhīva dokumentiem līdz Kurzemnieku salidojumam Tobāgo”

Talsu tautas namā 31. oktobrī plkst. 19:00 Radošās sētas 1.stāvā – Gunta Švītiņa foto izstādes atklāšana “Kurzemes līča stāsts. Tobāgo”. Pēc izstādes atklāšanas interesenti tiek aicināti uz Latvijas Nacionālā arhīva eksperta Gunta Švītiņa stāstījumu – prezentāciju “No arhīva dokumentiem līdz Kurzemnieku salidojumam Tobāgo” tautas nama Tornīša zālē.

Ieeja bezmaksas.

 

Par roll-up izstādi.

Dokumenti par Tobāgo Latvijas Nacionālā arhīva krājumā.

 

Izstāde tika speciāli sagatavota ar nolūku, lai to varētu eksponēt Kurzemnieku 17.salidojumā Trinidadā un Tobāgo, kā arī iepazīstināt turienes vietējo sabiedrību ar mūsu kopīgo vēsturi un saistīto dokumentu krājumu Latvijas Nacionālajā arhīvā. Galvenā šīs izstādes prezentācija notika Trinidadas un Tobāgo prezidenta Antonija Karmona (Anthony Thomas Aquinas Carmona) rezidencē Portofspeinā (Port of Spain). Salidojuma noslēgumā izstāde tika uzdāvināta Tobāgo publiskajai bibliotēkai Skarboro (Scarborough). Izstādes pamatuzdevums arī nosaka, kāpēc tekstu lielākā daļa ir angļu valodā.

 

Pamatteksta tulkojums.

 

“1957. gada 31. jūlijā Tobāgo pirmo reizi ieradās jauns latviešu vēsturnieks Dr. Edgars Andersons un īsā laikā nodibināja sirsnīgas attiecības ar Trinidādas un Tobāgo valdību un inteliģences aprindām. Vietējie iedzīvotāji ļoti interesējās par savu salu vēsturi un sevišķi viņus interesēja noslēpumainie kurzemnieki, kuru vietu vārdi Tobāgo laimīgā kārtā saglabājušies 350 gadus, norādot uz šīs salas senajām saitēm ar Latviju”.

Laikraksts Laiks, 1982. gada 19. jūlijs.

 

Kurzemes hercogistes pastāvēšanai (1561/1562–1795) ir savdabīga vieta Latvijas vēsturē. Hercoga Jēkaba kolonijas/faktorijas Gambijā un Tobāgo nereti piesaistījušas vēsturnieku un radošo profesiju pārstāvju prātus. Latvijas Nacionālajā arhīva (LNA) fondos glabājas dokumenti, kas saistīti ar Tobāgo. Tās ir dažādu laiku un veidu dokumentāras liecības. LNA glabājas gan 17. gadsimta Tobāgo kartes un zīmējumi, gan “Kurzemnieku” salidojumu 1970. un 1980. gadu fotogrāfijas, dalībnieku sēžu protokoli, Trinidādas un Tobāgo valdības sagatavotā pasākuma programma, ielūgums, korespondences, atklātnes, publikācijas un kinofilmas. Šī izstāde sniedz nelielu ieskatu par dokumentiem, kas ataino ar kurzemniekiem saistītos notikumus Tobāgo salā senākā pagātnē un “Kurzemnieku” salidojumu dalībnieku pasākumus mūsdienās.

 

 

Izstādi sagatavoja:

Latvijas Valsts arhīvs

 

Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvs

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Izstādes noformējums: Guntis Švītiņš