26.novembrī plkst. 15:00 Talsu tautas nama sieviešu kora “Vaiva” koncerts “Stāsts par 7 brīnumiem”

 

TALSU TAUTAS NAMA SIEVIEŠU KORIS “VAIVA” IEPRIECINĀS AR KONCERTU ZIEMAS NOSKAŅĀ

Kā vislabāk pavadīt pēcpusdienu Ziemas noskaņā? Protams – kopā ar mums. Gaidīsim ikvienu mūsu koncertā  “Stāsts par 7 brīnumiem”

  1. novembrī, plkst. 15.00 notiks Talsu tautas nama sieviešu kora “Vaiva” un ģitāristu trio C#m koncerts. Talsu tautas nama sieviešu koris “Vaiva” ik gadu svētku laikā pirms Ziemassvētkiem saviem klausītājiem sniedz muzikālu baudījumu, lai radītu svētku noskaņas. Pasākuma apmeklētāji varēs baudīt brīnumus, kuri ir mums apkārt ik dienu, bet brīnumus pamana tikai retais, kurš patiesi tiem tic…

Kormeistare Antra Strikaite saka: “Laiks pirms Ziemassvētkiem ir ne tikai gaidīšanas laiks, bet arī klusuma, miera un pārdomu laiks. Svētki jau ir tikai mirklis, kas atnāk, nozibsnī un ātri paiet. Vēlos aicināt ikvienu skatītāju koncerta laikā izdzīvot svētku gaisotni un emocijas un radīt sevī ko nebijušu un jaunu. Sagaidīsim svētkus kopā.”

Kora diriģente: Lāsma Gorska, kormeistare: Antra Strikaite, koncertmeistare: Ilze Vaice.

Tiekamies Talsu tautas namā 26.novembrī plkst. 15:00

 

Ieeja bez maksas