Sagaidīti pavasara saulstāvji Tiguļkalna ozolu aplī

21. martā plkst. 19.00 Tiguļkalna ozola aplī, pavasaris tika ieskandināts kopā ar folkloras kopu „Talsi”. Pavasara ieskandināšanas pasākumā tika veikti tādi rituāli kā olas šūpināšana virs ugunskura, šautru gatavošana, putnu dzīšana, pavasara gavilēšana ar dziesmām un iešana rotaļās.

Latviešu tautas tradīcijās Lielā diena jeb Lieldienas pēc senču kalendāra iezīmē pavasara punktu, kad diena kļūst garāka par nakti. Pavasara saulstāvjus svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību un veicināt tās svētību.