24.martā plkst.14:00 koncerts “Latvjas bērni izdejo un izdzied Eiropu”

 

TDA “Zelta Sietiņš” un “Momo” izdejo un izdzied Eiropu visā Latvijā

2018.gada pavasarī, atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu Latvijā, tautas deju ansamblis “Zelta Sietiņš’” un vokālais ansamblis “Momo” ir sagatavojuši unikālu un aizraujošu divdaļīgu koncertu “Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu”.

Eiropas vadmotīvs ir “Vienoti dažādībā”. Tas vēsta, ka Eiropa ir raibu raibā – ar valodu dažādību, atšķirīgu skatījumu, senām un atšķirīgām kultūrām un tradīcijām. Vienlaikus visi kopā mēs veidojam Eiropu. Tā ir iespēja bagātināties no vienam no otra, iepazīt vienam otru. Ko īsti zinām par citām Eiropas tautām? Kam līdzās dzīvojam? Ar ko sastrādājamies, vai kopā priecājamies un arī bēdājamies? Kā skan katras tautas mūzika un dziesmas? Kādi soļi likti latviešu, poļu vai grieķu deju pamatā? Kā skan rumāņu tautasdziesma? Cik krāšņi brunči un dīvainas galvassegas ir holandiešu un franču meitenēm?

 

Lai ieskatītos Eiropas kultūras daudzveidībā un iepazītu daļu no bagātīgā kultūras mantojuma, tapis divu ansambļu – “Zelta Sietiņa” un “Momo” radošs uzvedums. Gatavojoties koncertiem, iepazīstot un apgūstot visu 28 ES dalībvalstu dejas un dziesmas, jaunie mākslinieki paši ir pētījuši Eiropas tautu daiļradi, meklējuši vizuālos materiālus, piedzīvojot aizraujošu izzināšanas un jaunrades procesu.

 

Koncertā varēs skatīt un dzirdēt priekšnesumus, kas raksturo visu Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras. Vienlaikus mests arī izaicinājums – koncerta vadītāji – aktrise Anna Šteina un TV seja Kaspars Ozoliņš – sarūpējuši āķīgus jautājumus ātrām viktorīnām, tā dodot iespēju parādīt zināšanas un iegūt dažādas balvas arī klātesošajiem skatītājiem. Pirms koncerta un koncerta starpbrīdī bērniem un citiem interesentiem būs iespēja iepazīt Eiropu spēlēs un uzdevumos, ko sarūpējusi Eiropas Savienības māja un Eiropas Kustība Latvijā.

 

Atgādinām, ka 2018. gadā Eiropā tiek atzīmēts Eiropas Kultūras mantojuma gads. Tā mērķis ir mudināt cilvēkus atklāt un iepazīt Eiropas kultūras mantojumu un stiprināt izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimenei. Mūsu sabiedrībai ir dota iespēja dzīvot ar kultūru piepildītākajā pasaules vietā – Eiropā. Mums pieder sava valsts – Latvija – ar skaistām ainavām, unikālām pilīm, muižām, baznīcām, jūgendstila pērlēm, bagātu arhitektūru, mākslu, literatūru, tik daudz atklātām un vēl neatklātām, ar interesantu vēsturi piepildītām vietām.

 

Kultūras mantojums ir vērtība, kas saņemta no pagātnes, un tā pieder ne tikai mums, bet arī nākotnes sabiedrībai. Mēs vēstījumu  nākamajām paaudzēm par savu laiku nododam tieši ar kultūras mantojuma starpniecību. Kultūras mantojums ir gan materiāls, gan nemateriāls. Bez skaistajām ainavām un arhitektūras pērlēm Latvija lepojas arī ar bagātīgu dziesmu un deju krājumu, senām kultūras tradīcijām, kas bagātina mūsu ikdienu un krāšņo svētku reizes. Mēs pasaules kartē izmēra ziņā esam salīdzinoši maza valsts, taču mūsu kultūras mantojums ierindo mūs starp pasaules lielvalstīm.

 

 

Koncertus atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, atbalstot mākslinieku gatavošanos koncertiem un nokļūšanu dažādās Latvijas pilsētās.

 

Ieeja: bez maksas