23.septembrī plkst.11:00 koncerts Arta Millere un draugi grupa “tev”

“Koncertu ierosināja Talsu Kristīgā sadraudzība . Mums ļoti patika sajūta, ka varam spēlēt Talsu ielās, garāmgājējiem dzirdot. Talsi ir mūsu pilsēta un arī mums ir vēlme Talsu dzīvē ņemt kādu dalību.
 Mūzika ir skaista Dieva dāvana, kas īpašā veidā uzrunā cilvēkus sirdis. Mūzika ir kaut kas, ar ko noteikti vajag dalīties. Gan es, gan arī meitenes no grupas “tev” rakstam savas dziesmas, tāpat izpildām arī citu cilvēku rakstītās dziesmas. To arī darīsim 23.septembrī, ticot, ka tas pieskarsies cilvēku sirdīm, uzrunās.” Arta Millere