23.augustā plkst. 11:00 pie pieminekļa „Koklētājs” staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis

 

23. augustā plkst. 11:00 pie pieminekļa „Koklētājs” notiks staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis.

Piemiņas brīža pasākumā piedalīsies Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Māris Ludviks, Latvijas politiski represēto apvienības Talsu nodaļas vadītājs Vilis Ieviņš. Ar muzikālu pavadījumu piemiņas brīdi papildinās Talsu bērnu un jauniešu vokālās studijas “Tonis” solisti.

Pirms desmit gadiem Eiropas Parlamentā tika oficiāli pieņemta un izsludināta deklarācija „Par 23. augusta pasludināšanu par Eiropas staļinisma un nacisma upuru atceres dienu”, aicinot arī nacionālos parlamentus pasludināt 23. augustu, dienu, kad tika noslēgts Molotova-Ribentropa pakts, par staļinisma un nacisma noziegumu upuru piemiņas dienu. Šādas piemiņas dienas mērķis ir paturēt atmiņā masu deportāciju un iznīcināšanas upurus, lai tādējādi nepieļautu staļinisma un nacisma noziegumu atkārtošanās iespējamību, vienlaikus nostiprinot demokrātiju, mieru un stabilitāti kontinentā.

Piemiņas brīdis ir vajadzīgs mums, dzīvajiem, lai to nodotu jaunajām paaudzēm un lai atcerētos un pieminētu bojā gājušos.